z dnia: 2024-02-22

Kwoty płaconych przez przedsiębiorców składek zdrowotnych i składek na ubezpieczenia społeczne zależą od trzech wskaźników określających poziom płac w Polsce. Są to: wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, przeciętne wynagrodzenie za pracę w czwartym kwartale poprzedniego roku oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracę prognozowane na bieżący rok. Wszystkie te trzy wskaźniki wzrosły rok do roku po kilkanaście procent. Wyjaśniamy, w jakim stopniu wpłynie to na wysokość płaconych przez przedsiębiorców składek zdrowotnych i składek na ubezpieczenie społeczne.

WSKAŹNIK

NA CO MA WPŁYW

WARTOŚĆ DOTYCHCZASOWA

WARTOŚĆ PO AKTUALIZACJI

       

płaca minimalna

minimalna podstawa składki zdrowotnej (skala podatkowa, podatek liniowy), podstawa składki zdrowotnej (karta podatkowa), minimalna podstawa składek na ubezpieczenia społeczne (preferencyjny ZUS 24 miesiące, mały ZUS plus)

3490 zł (I-VI 2023), 3600 zł (VII-XII 2023)

4242 zł (I-VI 2024), 4300 zł (VII-XII 2024)

przeciętne wynagrodzenie za pracę w IV kwartale poprzedniego roku

składka zdrowotna (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

6965,94 zł (IV kw. 2022)

7767,85 zł (IV kw. 2023)

prognozowane na rok bieżący przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracę

minimalna podstawa składek na ubezpieczenia społeczne (standardowy ZUS), maksymalna podstawa składek na ubezpieczenia społeczne (mały ZUS plus)

6935 zł (2023)

7824 zł (2024)

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Składki zdrowotne - skala podatkowa, podatek liniowy

Przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych płaci składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodu osiągniętego w poprzednim miesiącu, zaś przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym - w wysokości 4,9% tego dochodu. Jednak w żadnym przypadku składka nie może być niższa niż równowartość 9% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę (płacy minimalnej).

W roku składkowym, który trwa od 1 lutego 2024 r. do 31 stycznia 2025 r., pod uwagę brana jest wysokość płacy minimalnej z 1 lutego 2024 r, a więc 4242 zł. 9% tej kwoty to 381,78 zł. W porównaniu z poprzednim rokiem składkowym, w którym minimalna składka zdrowotna wynosiła 314,10 zł, oznacza to wzrost o 67,68 zł miesięcznie. Minimalna kwota składki zdrowotnej ustalana jest raz na cały rok składkowy, a więc kolejna podwyżka płacy minimalnej, która wejdzie w życie 1 lipca 2024 r., nie wpłynie na wysokość składki zdrowotnej.

Oblicz i sprawdź całą listę składek 2024 r. - tabela

Składki zdrowotne - karta podatkowa

Przedsiębiorcy rozliczający podatek w formie karty podatkowej niezależnie od osiąganych dochodów płacą składkę zdrowotną w wysokości równowartości 9% płacy minimalnej. W ich przypadku rok składkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. To oznacza, że przez cały rok 2024 podstawą do obliczeń jest wartość płacy minimalnej z 1 stycznia 2024 r., a więc 4242 zł. 9% tej kwoty to 381,78 zł. W porównaniu z rokiem 2023 oznacza to wzrost składki o 67,68 zł.

Składki zdrowotne - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wysokość składek zdrowotnych płaconych przez ryczałtowców w danym roku kalendarzowym jest powiązana z poziomem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (włącznie z wypłatami z zysku) w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego. W zależności od wysokości rocznego przychodu, składka wynosi 9% podstawy, którą jest:

 • dla przedsiębiorców z przychodami do 60 tys. zł rocznie: 60% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku,
 • dla przedsiębiorców z przychodami powyżej 60 tys. zł rocznie, ale nie większymi niż 300 tys. zł: 100% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku,
 • dla przedsiębiorców z przychodami powyżej 300 tys. rocznie: 180% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku.

W 2024 r. podstawą do obliczeń jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2023 r., a więc kwota 7767,85 zł (rok wcześniej było to 6965,94 zł). To zaś oznacza, że składka zdrowotna wynosi:

 • 419,46 zł dla przedsiębiorców z przychodami do 60 tys. zł rocznie (wzrost o 43,30 zł w porównaniu z 2023 r.),
 • 699,11 zł dla przedsiębiorców z przychodami 60-300 tys. zł rocznie (wzrost o 72,18 zł),
 • 1258,39 zł dla przedsiębiorców z przychodami powyżej 300 tys. zł rocznie (wzrost o 129,91 zł).

Również te kwoty obowiązują przez cały rok kalendarzowy. Obciążenie ryczałtowców składką zdrowotną może wzrosnąć w ciągu roku, ale tylko wtedy, gdy ich dochody przekroczą próg 60 tys. zł lub 300 tys. zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne - preferencyjny ZUS

Minimalną podstawą naliczania preferencyjnych składek ZUS jest 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Inaczej niż w przypadku składki zdrowotnej, podstawa jest aktualizowana za każdym razem, gdy zmienia się minimalne wynagrodzenie. Składki nalicza się więc od kwoty:

 • 1272,60 zł (czyli 30% od kwoty 4242 zł) - od stycznia do czerwca 2024 r.,
 • 1290,00 zł (czyli 30% od kwoty 4300 zł) - od lipca do grudnia 2024 r.

Przedsiębiorca uprawniony do preferencyjnego ZUS, który zadeklaruje minimalną podstawę składek na ubezpieczenia społeczne, będzie więc płacił:

 • składkę emerytalną (19,52% podstawy): 248,41 zł od stycznia do czerwca 2024 r., 251,81 zł od lipca do grudnia 2024 r.,
 • składkę rentową (8,00% podstawy): 101,81 zł od stycznia do czerwca 2024 r, 103,20 zł od lipca do grudnia 2024 r.,
 • składkę wypadkową (1,67% podstawy): 21,25 zł od stycznia do czerwca 2024 r., 21,54 zł od lipca do grudnia 2024 r.,
 • dobrowolną składkę chorobowę (2,45% podstawy): 31,18 zł od stycznia do czerwca 2024 r., 31,61 zł od lipca do grudnia 2024 r.,
 • składki łącznie (bez chorobowej): 371,47 zł od stycznia do czerwca 2024 r. (czyli o 56,21 zł więcej niż w grudniu 2023 r.), 376,55 zł od lipca do grudnia 2024 r. (czyli o 61,29 zł więcej niż w grudniu 2023 r.),
 • składki łącznie (z chorobową): 402,65 zł od stycznia do czerwca 2024 r. (czyli o 60,93 zł więcej niż w grudniu 2023 r.), 408,16 zł od lipca do czerwca 2024 r. (czyli o 66,44 zł więcej niż w grudniu 2023 r.).

Oblicz i sprawdź całą listę składek 2024 r. - tabela

Składki na ubezpieczenia społeczne - standardowy ZUS

Minimalną podstawą standardowych składek na ubezpieczenia społeczne jest z kolei 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę na dany rok. Według prognozy przeciętne wynagrodzenie w 2024 r. wyniesie 7824 zł, zaś minimalną podstawą naliczania standardowych składek społecznych będzie 60% tej kwoty, czyli 4694,40 zł. Przedsiębiorca, który zadeklaruje taką minimalną podstawę, będzie więc płacił:

 • składkę emerytalną (19,52% podstawy): 916,35 zł,
 • składkę rentową (8,00% podstawy): 375,55 zł,
 • składkę wypadkową (1,67% podstawy): 78,40 zł,
 • składkę na Fundusz Pracy/ Fundusz Solidarnościowy (2,45% podstawy): 115,01 zł,
 • dobrowolną składkę chorobową (2,45% podstawy): 115,01 zł,
 • składki łącznie (bez chorobowej): 1485,31 zł (czyli o 168,77 zł więcej niż w grudniu 2023 r.)
 • składki łącznie (z chorobową): 1600,32 zł (czyli o 181,84 zł więcej niż w grudniu 2023 r.).

Dodatkowo przedsiębiorca musi obliczyć i wpłacać do ZUS składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki na ubezpieczenia społeczne - mały ZUS plus

Na dwa wskaźniki muszą natomiast zwracać uwagę przedsiębiorcy, którzy korzystają z preferencji, jaką jest mały ZUS plus. W tym rozwiązaniu najniższa podstawa składek jest wyliczana na podstawie osiągniętego w poprzednim roku dochodu (skala podatkowa, podatek liniowy) lub przychodu (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Jednak dodatkowo ta postawa nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku ani wyższa niż 60% prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Podstawa tych składek nie może zatem być:

 • niższa niż 1272,60 zł (czyli 30% od kwoty 4242 zł),
 • wyższa niż 4694,40 zł (czyli 60% z kwoty 7824 zł).

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: