z dnia: 2024-05-03

Opłata poniesiona w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów - potwierdził Dyrektor KIS.

Polska spółka kapitałowa zawarła siedmioletnią umowę najmu powierzchni magazynowej i powierzchni biurowej w fazie konstrukcji. Jednak odebranie nieruchomości w terminie okazało się niemożliwe ze względu na konieczność oczekiwania na odpowiednie decyzje administracyjne i pozwolenia środowiskowe. Brak możliwości korzystania z nieruchomości i realizowania zaplanowanej strategii gospodarczej kolidował z planami inwestycyjnymi spółki, dlatego strony zawarły porozumienie o polubownym rozwiązaniu umowy najmu. Na jego podstawie spółka zapłaciła wynajmującemu uzgodnioną między stronami opłatę. Spółka wystąpiła o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że opłata z tytułu polubownego rozwiązania umowy będzie stanowiła dla niej koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy o CIT. We wniosku argumentowała, że znalazła się w sytuacji, w której, w związku ze zmieniającymi się warunkami, uzasadnione było rozwiązanie zawartej umowy, nawet jeśli wiązało się z kosztami.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Spółka działała racjonalnie, więc ma prawo do odliczenia kosztów

W interpretacji Dyrektor KIS przypomniał, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Równocześnie zastrzegł, że kary umowne i odszkodowania z innego tytułu - a do tej kategorii zalicza się opłata poniesiona przez spółkę - mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, o ile istnieje związek przyczynowy pomiędzy karą lub odszkodowaniem a możliwością uzyskania przychodu. Uznał też, że w opisanej sytuacji rozwiązanie przyjęte przez spółkę było ekonomicznie uzasadnione z punktu widzenia minimalizacji strat. Ze względu na długoterminowość zobowiązania, jak również brak możliwości wcześniejszego wypowiedzenia najmu na warunkach zawartych w umowie, poszukiwanie podnajemców dla wynajmowanej nieruchomości byłoby dla spółki niekorzystne ekonomicznie, zaś najbardziej rozsądnym posunięciem z punktu widzenia rentowności było zakończenie umowy najmu. To zaś pozwala uznać, że wydatek w postaci opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia albo zachowania jego źródła.

Kiedy kara umowna może być kosztem uzyskania przychodu?

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP2-2.4010.31.2024.2.KW z 5 kwietnia 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo. Wcześniej pracował jako dziennikarz, redaktor i weryfikator w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in. w wydawnictwie Axel Springer, Rzeczpospolitej i portalu tvn24.pl.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: