z dnia: 2024-01-12

Rozpoczynając w ciągu roku działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, należy stosować do dochodów z tej działalności kwotę wolną od podatku nawet wtedy, gdy podatnik wcześniej wykorzystał ją z innego tytułu. Może to oznaczać konieczność dopłaty podatku przy rocznym rozliczeniu - wyjaśnił Dyrektor KIS.

Studentka pracująca na umowie zlecenie w 2023 r. korzystała z ulgi dla młodych ze względu na nieukończony 26. rok życia. Z końcem lipca 2023 r. przekroczyła próg tej ulgi. Od jej dochodów za sierpień i wrzesień nie były pobierane zaliczki na podatek dochodowy ze względu na kwotę wolną. Łączne dochody za te dwa miesiące nie przekroczyły limitu kwoty wolnej.

Z początkiem października podatniczka - która we wrześniu 2023 r. ukończyła 26 lat - rozpoczęła jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Kobieta wystąpiła o indywidualną interpretację, aby formalnie potwierdzić informację, którą usłyszała na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej - że w tej sytuacji ponownie obowiązuje ją kwota wolna od podatku z racji rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, a obowiązek podatkowy wystąpi dopiero w momencie jej przekroczenia.

W interpretacji Dyrektor KIS powołał się na ogólną zasadę pierwszeństwa odliczania kwoty wolnej od podatku w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych. W związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej w trakcie roku do dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej należy stosować kwotę wolną przez mechanizm obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy zgodny z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT, niezależnie od tego, czy wcześniej ta kwota została wykorzystana z tytułu umowy zlecenia.

Dyrektor KIS przypomniał też, że jeśli podatnik w tym samym roku pracował na podstawie umowy zlecenia, a następnie rozpoczął działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, to za dany rok będzie zobowiązany złożyć zeznanie roczne PIT-36, w którym wykaże przychody uzyskane z obu tych tytułów. Gdy takie finalne rozliczenie wykaże, że nastąpiło przekroczenie kwoty wolnej, konieczna będzie dopłata podatku.

Umowa zlecenie a rozliczenie podatkowe

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-2.4011.743.2.KP z 29 grudnia 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: