z dnia: 2024-03-22

Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie posiada prawa jazdy, może rozliczać wydatki związane zakupem i eksploatacją samochodu - potwierdził Dyrektor KIS.

Doradca podatkowy zarejestrowany jako czynny podatnik VAT prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i świadczy usługi na rzecz podmiotów mających siedziby w różnych częściach Polski. Mężczyzna planuje zakup używanego samochodu osobowego za cenę nie przekraczającą 150 tys. zł netto (po zakupie będzie jego współwłaścicielem). Samochód zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i będzie wykorzystywany zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. Przewidywany okres używania samochodu będzie dłuższy niż rok. Ponieważ mężczyzna ze względów zdrowotnych nie ma prawa jazdy, przy używaniu samochodu będzie korzystał z pomocy osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami. Podatnik wystąpił o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że będzie mu przysługiwało prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w podatku PIT:

  • odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, jakim będzie samochód,
  • 75% wydatków związanych z użytkowaniem samochodu.

We wniosku podkreślił, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależniają możliwości zaliczenia wydatków związanych z nabyciem i użytkowaniem samochodu do kosztów uzyskania przychodów od posiadania prawa jazdy przez podatnika.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Odliczenia proporcjonalne do udziału we współwłasności

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z tym stanowiskiem. W interpretacji wskazał, że w przypadku samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, spełniającego kryteria do uznania za środek trwały, możliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej (do kwoty 150 tys. zł), niezależnie od tego, czy jest wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą, czy też częściowo do celów prywatnych. Podatnik może więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne proporcjonalnie do jego udziału we współwłasności samochodu. Będzie mu też przysługiwało prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 75% ponoszonych wydatków eksploatacyjnych na paliwo, przeglądy, naprawy, myjnię, wymianę opon, zakup części - również proporcjonalnie do posiadanego przez niego współudziału we własności samochodu.

Dwa samochody w jednoosobowej firmie - fiskus nie widzi przeciwwskazań

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT2-1.4011.19.2024.4.MAP z 8 marca 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: