Rozlicz podatki poprzez e-portal podatnika (e-podatki.gov.pl).

Część podatników korzystać może z portalu podatkowego, w którym udostępnione jest wstępnie sporządzone zeznanie podatkowe - Twój e-PIT. Możliwość korzystania dostępna jest od połowy lutego roku, w którym składane jest zeznanie podatkowe (od 15 lutego 2024 - dla rozliczenia z 2023 r.). 

Dostępną alternatywą jest korzystanie z aplikacji e-pity, wykorzystującej dane udostępniane w portalu podatkowym Ministerstwa Finansów. Aplikacja, przy użyciu danych z portalu Ministerstwa, pozwala wypełnić nie tylko PIT-37, ale również deklarację PIT-36 oraz dba o to by podatnik skorzystał z przysługujących ulg i odliczeń.

Przed wprowadzeniem usługi Twój e-PIT podatnicy mieli możliwość skorzystać ze wstępnie wypełnionej deklaracji PIT-PFR.

Więcej informacji na temat wstępnie wypełnionego PIT - PFR >

Jak działa PIT-PFR?

PIT-PFR wykorzystuje dane przesyłane przez płatników (pracodawców, zleceniodawców itd.) do organów podatkowych w informacjach PIT-11, PIT-8C i PIT-R. Informacje te służą do sporządzenia za podatnika wstępnie wypełnionej wersji druku PIT, która po weryfikacji przez podatnika może zostać wysłana do organu skarbowego.

E-deklaracje w e-koncie podatnika

Podatnik składający roczne zeznanie podatkowe w 2024 r., uzyskuje możliwość kontroli i korekty swojej e-deklaracji PIT poprzez wirtualne konto udostępniane mu w ramach projektu e-deklaracje 2. Podobnie działało konto do akceptacji deklaracji po złożeniu wniosku PIT-WZ (wniosek o przygotowanie deklaracji podatkowej za podatnika). 

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: