Projekt e-deklaracje 2 - portal podatnika

Rozlicz podatki poprzez e-portal podatnika (e-podatki.gov.pl).

Część podatników korzystać może z portalu podatkowego, w którym udostępnione jest wstępnie sporządzone zeznanie podatkowe - PFR (Pre-Filed tax Return). Możliwość korzystania ze wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego dostępna jest od połowy marca roku, w którym skłądane jest zeznanie podatkowe (do 15 marca 2018 - dla rozliczenia z 2017 r.), a korzystać z niej mogą wyłącznie Ci podatnicy, którzy rozliczają się na PIT-37 i PIT-38. Alternatywą w 2017 i 2018 r. jest również wypełniany za podatnika na jego wniosek PIT-WZ - wstępnie przygotowany projekt deklaracji podatkowej, który dla wysyłki do urzędu skarbowego wymaga dodatkowo akcpetacji podatnika. 

Dostępną alternatywą jest korzystanie z aplikacji e-pity, wykorzystującej dane udostępniane w portalu podatkowym Ministerstwa Finansów. Aplikacja, przy użyciu danych z portalu Ministerstwa, pozwala wypełnić nie tylko PIT-37, ale również deklarację PIT-36 oraz dba o to by podatnik skorzystał z przysługujących ulg i odliczeń.

Więcej informacji na temat wstępnie wypełnionego PIT - PFR >

Jak działa PIT-PFR?

PIT-PFR wykorzystuje dane przesyłane przez płatników (pracodawców, zleceniodawców itd.) do organów podatkowych w informacjach PIT-11, PIT-8C i PIT-R. Informacje te służą do sporządzenia za podatnika wstępnie wypełionej wersji druku PIT, która po weryfikacji przez podatnika może zostać wysłana do organu skarbowego.

Złóż elektronicznie swój wstępnie wypełniony PIT

Przy użyciu zestawu standardowych danych możliwe jest zalogowanie się do konta w portalu podatkowym Ministwerstwa Finansów i skorzystanie z PIT PFR - czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Etap ten w 2015 r. adresowany jest do podatników rozliczających się na formularzu PIT-37, podlegających opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, samodzielnie lub z małżonkiem. DW profilu podatnika zamieszczony jest wstępnie wypełniony druk rocznego rozliczenia podatkowego, sporządzonego na podstawie danych uzyskanych z druków płatnika – PIT-11, PIT-8C, PIT-R. Podatnik chcąc skorzystać z usługi konta wirtualnego po zalogowaniu się zobowiązany jest przeanalizować przygotowane zeznanie podatkowe i zdecydować, czy akceptuje druk w tej postaci, czy też wprowadza w nim zmiany, w tym czy wykazuje na druku przysługujące mu ulgi i odliczenia. Po uzupełnieniu lub modyfikacji zeznania podatnik może wysłać druk bezpośrednio do urzędu skarbowego i uzyskać urzędowe poświadczenie odbioru.

Co ważne, podatnik jeśli nie chce, to nie musi korzystać z portalu. Może bowiem cały czas rozliczać się tak, jak dotychczas - na papierze lub z wykorzystaniem programów do rozliczeń rocznych lub też wykorzystać zestaw danych i wprowadzić je automatycznie do swojego zeznania w aplikacji e-pity.

E-deklaracje w e-koncie podatnika

Podatnik składający roczne zeznanie podatkowe w 2018 r., uzyskuje możliwość kontroli i korekty swojej e-deklaracji PIT poprzez wirtualne konto udostępniane mu w ramach projektu e-deklaracje 2. Podobnie działa konto do akceptacji deklaracji po złożeniu wniosku PIT-WZ (wniosek o przygotowanie deklaracji podatkowej za podatnika). 

Podatnicy składający standardowe deklaracje podatkowe PIT-37 (w przyszłości również inne deklaracje podatkowe) mogą korzystać z profilu, w którym ich druki zostają wypełnione wstępnie danymi przesłanymi przez płatników podatku. Wypełniona wstępnie e-deklaracja dostępna jest do modyfikacji w profilu podatnika. Po zalogowaniu się do swojego konta podatnik sprawdza ją, a także w razie konieczności – zmienia jej treść, wskazując informacje inne niż wstępnie podane przez płatnika oraz podaje przysługujące mu kwoty ulg, odliczeń i zwolnień podatkowych.

W ramach e-profilu nie będzie obowiązku korzystania z e-podpisu lub konta ePUAP. Podatnik logować do profilu będzie się za pomocą zestawu danych uwierzytelniających:

  • Identyfikatora podatkowego – PESEL/NIP
  • Daty urodzenia.
  • imienia,
  • nazwiska,
  • sumy przychodów wykazanych w rozliczanym roku (np. w roku 2015) - PIT-11, PIT-8C, PIT-R

Po zalogowaniu się do wirtualnego konta podatnika i sprawdzeniu lub zmianie danych we wstępnie wypełnionej e-deklaracji, podatnik może dokonać wysyłki druku bezpośrednio poprzez swoje konto lub poprzez profil w programie e-pity, uzyskując przy tym urzędowe poświadczenie odbioru druku (UPO).

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.