Wczytanie danych z Twój e-PIT za pomocą danych podatkowych

Po uruchomieniu programu, kliknij 'Sprawdź' przy 'Wczytaj Twój e-PIT za 2022 rok'.

Zaznacz opcję 'Pobierz Twój e-PIT podatnika z portalu podatki.gov.pl i przejdź 'Dalej'.

Zaznacz 'Twoje dane podatkowe' i kliknij 'Dalej'.

W kolejnym kroku podaj swój PESEL, przepisz przychód za rok 2021 oraz kwotę nadpłaty/do zapłaty za rok 2021. Jeśli nie jesteś pewnien, co wpisać, skorzystać z podpowiedzi. Po wpisaniu danych, przejdź 'Dalej'.

W kolejnym oknie wybierz jedną deklarację i podaj kwotę przychodu za rok 2022, następnie kliknij 'Dalej'.

Jeśli wszystkie dane wprowadziłeś poprawnie, wyświetli się informacja - Twój wstępnie przygotowany e-PIT został wczytany poprawnie. 

W kolejnych krokach sprawdź swoją deklarację, zmodyfikuj ją, dodaj ulgi oraz wyślij swój zmodyfikowany PIT do systemu e-Deklaracje.

.

Wczytanie danych z Twój e-PIT za pomocą Profilu Zaufanego

W Programie e-pity online (systemem Windows), jest możliwość wczytania danych z Twój e-PIT za pomocą Profilu Zaufanego. 

Po uruchomieniu Programu e-pity online, kliknij przy opcji 'Wczytaj Twój e-PIT za 2022 rok' -> 'Sprawdź'.

Jeśli wybierzesz 'Kreaotr PIT za 2022 rok', w pierwszym oknie zaznacz 'Pobierz Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl' i przejdź 'Dalej'.

Jeśli chcesz wczytać Twój e-PIT za 2022 rok za pośrednictwem Profilu Zaufanego, zaznacz opcję przy Profilu Zaufanym i kliknij na dole w przycisk 'Dalej'.  

Do poprawnego wczytywania danych Twojego e-PITa z portalu podatki.gov.pl potrzebne jest jest poprawne działanie aplikacji e-file [ID]. Kliknij 'Dalej', zacznie się pobierać aplikacja e-file [ID]. Po pobraniu aplikacji, zainstalują ją na swoim komputerze i potwierdź instalację w programie - opcja 'Tak, aplikacja zainstalowana'.

Aby pobrać dane z Twój e-PIT, należy zezwolić aplikacji na uruchomienie, kliknij 'Otwórz e-file [ID] narzędzie dodatkowe'. Rozpocznie się pobieranie Twojego e-PITa.

Wybierz sposób logowania.

Uzupełnij dane logowania.

Potwierdź logowanie.

Następnie kliknij 'Dalej'.

Po zalogowaniu, otrzymasz komunikat, że Twój wstępnie przygotowany e-PIT został poprawnie wczytany do programu.

W kolejnych krokach sprawdź swoją deklarację, zmodyfikuj ją, dodaj ulgi oraz wyślij swój zmodyfikowany PIT do systemu e-Deklaracje.

Wczytanie danych z Twój e-PIT za pomocą aplikacji mObywatel

 W Programie e-pity online (systemem Windows), jest możliwość wczytania danych z Twój e-PIT za pomocą aplikacji mObywatel.

 Po uruchomieniu Programu e-pity online, kliknij przy opcji 'Wczytaj Twój e-PIT za 2022 rok' -> 'Sprawdź'.

 Jeśli wybierzesz 'Kreaotr PIT za 2022 rok', w pierwszym oknie zaznacz 'Pobierz Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl' i przejdź 'Dalej'.

Jeśli chcesz wczytać Twój e-PIT za 2022 rok za pośrednictwem aplikacji mObywatel, zaznacz opcję przy Aplikacja mObywatel i kliknij na dole w przycisk 'Dalej'.

Do poprawnego wczytywania danych Twojego e-PITa z portalu podatki.gov.pl potrzebne jest jest poprawne działanie aplikacji e-file [ID]. 

W kolejnym kroku kliknij w przycisk 'Otwórz e-file [ID] narzędzie dodatkowe'.

Wyświetli się okno z kodem QR, który należy zeskanować w aplikacji mObywatel postępując zgodnie z instrukcją wyświetloną na stronie.

  1. Zaloguj się do aplikacji mObywatel.
  2. Wybierz mTożsamość.
  3. Z dolnego menu wybierz 'Przekaż'.
  4. Skorzystaj z opcji 'Przekaż do instytucji'.

Po otwarciu na telefonie aplikacji mObywatel, zalogowaniu się w niej i po zeskanowniu QR kodu, aplikacja mObywatel wyświetli informację, że przekazane zostaną dane osobowe takie jak nazwisko, imiona i nr PESEL do usługi Twój e-PIT Ministerstwa Finansów.
Klikamy na 'Potwierdzam', po czym zostaną wczytane dane z usługi Twój e-PIT MF do programu e-pity.

W programie e-pity kliknij 'Dalej'.

Twój wstępnie przygotowany e-PIT został wczytany poprawnie, kliknij 'Wczytaj PIT-37'.

W kolejnych krokach sprawdź swoją deklarację, zmodyfikuj ją, dodaj ulgi oraz wyślij swój zmodyfikowany PIT do systemu e-Deklaracje.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy