Kreator PIT w programie e-pity wylicza kwotę do zwrotu w oparciu o wszystkie wprowadzone do niego kwoty przychodów, kosztów uzyskania przychodów, zaliczek pobranych przez płatników, składek ZUS, dodanych ulg i odliczeń. Proszę sprawdzić, czy poprawnie zostały wszędzie wprowadzone kwoty z otrzymanych deklaracji PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C i ewentualnie inne przychody i ulgi.

Program e-pity został dostosowany do zmian wprowadzonych przez zmianę systemu podatkowego wynikającego z Nowego Ładu 2.0, a szczegóły zamieściliśmy na naszej stronie https://www.e-pity.pl/pity-2023/zmiany-w-rozliczeniu-pit-za-2022-rok-pity-2023/ i https://www.e-pity.pl/skala-podatkowa/.

Zbyt niska kwota zwrotu lub wyliczony na deklaracji podatek do zapłaty może wynikać m.in za niskich zaliczek na podatek pobranych przez Płatnika (pracodawcę) w ciągu roku. Może to dotyczyć m.in. osób, które pracowały na dwóch etatach, niektórych pracujących seniorów.

Zgodnie z informacją uzyskaną w Krajowej Informacji Skarbowej, jeżeli podatnik złożył w danym roku podatkowym PIT-OP, a następnie będzie chciał wysłać PIT-37, to deklaracja PIT-OP nie będzie skuteczna. Co oznacza, że na deklaracji PIT-37 ponownie należy wskazać wybrany przez siebie nr KRS (jeśli wyliczona zostanie kwota 1,5% do przekazania podatku na rzecz OPP).

Amortyzację środków trwałych rozlicza się w trakcie roku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - służy do tego kol. 13 księgi (pozostałe wydatki). W deklaracji PIT-36 podajemy wyłącznie kwotę podsumowań z tej księgi - czyli łączną kwotę przychodów i kosztów. Zatem samej wartości zamortyzowanego sprzętu nie wprowadzamy do PIT-36, a jedynie pośrednio - poprzez łączną kwotę, wynikającą z prowadzonego w trakcie roku PKPiR.”

Chcąc odliczyć w deklaracji ulgę z tytułu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), proszę przejść w Kreatorze do okna 'Ulgi i odliczenia' i zaznaczyć ptaszkiem opcję ‘Odliczenia od dochodu (w tym wpłata na IKZE)’, a w kolejnym oknie kreatora będzie można wpisać kwotę wpłat IKZE. Wpisana kwota zostanie przeniesiona do PIT/O w sekcji B do pola 31 (analogicznie ulga IKZE dla małżonka pojawi się w polu 32).

Jeśli PIT był wysyłany elektronicznie jako e-Deklaracja, to na zwrot czeka się od jednego do kilku tygodni. Urząd Skarbowy ma obowiązek przesłać zwrot najpóźniej w ciągu 45 dni.

Jeśli deklaracja była wysłana listem poleconym za pośrednictwem poczty lub złożona w US osobiście w wersji papierowej to Urząd Skarbowy powinien dokonać zwrotu podatku maksymalnie w ciągu trzech miesięcy od daty wpłynięcia do nich deklaracji. Również w przypadku, jeśli była składana korekta zeznania to US ma 3 miesiące od jej złożenia na dokonanie zwrotu.

Można skontaktować się telefonicznie ze swoim US i dopytać, czy wysłana deklaracja została już przez nich zweryfikowana i kiedy można spodziewać się zwrotu podatku.

w Kreatorze PIT dodaliśmy dodatkowy krok o nazwie 'Zmniejsz swój podatek', w którym można zaznaczyć jakie mieliśmy koszty uzyskania przychodów na umowie o pracę. Czy podatnik miał jeden stosunek pracy, czy więcej, czy dojeżdżał do miejsca pracy z innej miejscowości, czy posiadał bilety imienne na dojazd do pracy. Po zaznaczeniu podwyższonych kosztów przychodu, zostaną one uwzględnione w rozliczeniu PIT, dzięki temu wyliczony zostanie niższy dochód i niższy podatek do zapłaty.

W programie e-pity jest możliwość wypełnienia e-Deklaracji PITów rocznych, które zostały opracowane na podstawie interaktywnych formularzy PIT opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów. https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/ 

Na tej stronie jest możliwość wyboru, czy chcemy wypełnić PIT jako osoba prowadząca działalność, nieprowadząca działalności gospodarczej lub będąca płatnikiem zatrudniającym inne osoby. Po wyborze odpowiedniej opcji przechodzi się na stronę, na której jest zamieszczona taka informacja:

"UWAGA!
Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!"

Kilka lat temu profilem zaufanym ePUAP mogły być podpisywane deklaracje PIT-OP, PITy roczne za 2016 i 2017 rok podatkowy, składane z poziomu starego Portalu Podatkowego przy użyciu formularzy online udostępnionych na stronie https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/. Aktualnie nie ma już tam możliwości rozliczenia PITów rocznych i innych deklaracji na Portalu Podatkowym i podpisywania ich Profilem Zaufanym, a została wprowadzona przez ministerstwo usługa Twój e-PIT dostępna na stronie e-Urzędu Skarbowego. https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/. Jak co roku, przygotowane przez fiskusa nowe zeznania podatkowe zostaną udostępnione na stronie MF w usłudze Twój e-PIT po 15 lutego. W drugiej połowie lutego w programie e-pity będzie dostępna możliwość wczytania wstępnie przygotowanego zeznania z Twój e-PIT ze strony MF, a po jego uzupełnieniu będzie możliwa wysyłka elektroniczna.

Wysyłka e-Deklaracji PITów rocznych jest możliwa w programie e-pity przez podpisanie danymi autoryzacyjnymi (kwotą przychodu podatnika z deklaracji PIT wysłanej w ubiegłym roku) lub przez podpisanie kwalifikowanym e-podpisem. Wysyłka e-Deklaracji nie jest obowiązkowa. Wypełniony formularz PIT można wydrukować, podpisać i wysłać w wersji papierowej do swojego urzędu pocztą, listem poleconym.

Proszę zainstalować Adobe Air na swoim komputerze https://get.adobe.com/air/ . W pierwszej kolejności proszę odinstalować Adobe Air wraz ze wszystkimi komponentami i zawartością Adobe. Następnie proszę pobrać najnowszą wersję Adobe Air z powyższego linku i ją zainstalować. Po pomyślnej instalacji Adobe proszę zrestartować komputer i proszę ponownie zainstalować program e-pity 2023.

Jeśli otrzymali Państwo z US zwrot podatku w innej kwocie niż wyliczona została w deklaracji PIT, prosimy o sprawdzenie, czy US nie przysłał do Państwa zwrotu podatku w dwóch przelewach.

Opisaliśmy taki przypadek na naszej stronie https://www.e-pity.pl/faq-epity/rozliczenia-za-rok-2020/#link_304208 

Jeśli pomimo sprawdzenia kwota zwrotu podatku na przelewie od US się nie zgadza z kwotą do zwrotu widoczną na deklaracji PIT, prosimy o wyjaśnienie tej sprawy w swoim Urzędzie Skarbowym.

Proszę otworzyć deklarację i sprawdzić, czy na podglądzie wystawionego PITu-37, na ostatniej stronie w polu KRS jest wyliczona jakaś kwota do przekazania 1,5% na OPP w polu 148? Jeśli podatek jest mały i 1,5% z tego podatku wynosi zero, to w rozliczeniu nie pokazuje się okno do wpisania KRS na przekazanie 1,5% podatku.

Jeśli małżonek nie posiada swojego dochodu, to w deklaracji PIT/O i PIT-37 kwota ulgi rehabilitacyjnej małżonka może zostać ograniczona do zera. W polu 125 na PIT-37 przy małżonku wpisana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu z pozycji 120 pomniejszonej o kwotę składek społecznych z poz. 123.

Jeśli mogą Państwo wysłać wspólne rozliczenie małżonków, można spróbować rozliczyć ulgę rehabilitacyjną przy podatniku. W Kreatorze proszę przejść do okna "Ulga na cele rehabilitacyjne - małżonek" i usunąć stąd wpisaną ulgę, następnie klikamy Wstecz i przechodzimy do okna "Ulga na cele rehabilitacyjne - podatnik" i tutaj proszę dodać ulgę zaznaczając opcję, że to jest ulga na osobę będącą na utrzymaniu podatnika i trzeba będzie wpisać zerową kwotę dochodu małżonka oraz kwoty do odliczenia tej ulgi. Po wpisaniu kwoty ulgi rehabilitacyjnej zostanie ona podsumowana i wykazana w PIT/O w polu 23, a suma ulg z pola 42 zostanie wykazana na PIT-37 w polu 124.

Ulga rehabilitacyjna jest ulgą od dochodu, wykazywaną na PIT/O w sekcji B. Czy kwota ulgi rehabilitacyjnej wykazała się w PIT/O w polu 23 i w polu 42? Kwota ulgi od dochodu z sekcji B deklaracji PIT/O przenosi się do PIT-37 do pola 124. Do pola 133 PIT-37 przenoszą się tylko kwoty ulg od podatku wykazane w PIT/O w sekcji C (ulgi od podatku), np. ulga na dzieci, ulga abolicyjna.

Podczas rozliczania deklaracji PIT za 2023 rok, w oknie dodawania ulgi rehabilitacyjnej program sam kontroluje wpisaną kwotę dochodu osoby niepełnosprawnej, będącej na utrzymaniu podatnika, jeśli wpiszemy kwotę dochodu tej osoby niepełnosprawnej powyżej limitu (większą niż 19 061,28 zł), to poniżej w tym oknie pokazuje się komunikat 'Dochód osoby na utrzymaniu nie może przekraczać 19 061,28 zł'. A jeśli ktoś mimo to zapisze tę ulgę i ją doda do swojego rozliczenia, to w górnym narożniku programu w polu Uwagi pokaże się dodatkowy komunikat o treści 'Ulga rehabilitacyjna nie została uwzględniona. Dochód osoby na utrzymaniu nie może przekraczać 19 061,28 zł.'

Kreator PIT w programie e-pity wylicza kwotę do zwrotu w oparciu o wszystkie wprowadzone do niego kwoty przychodów, kosztów uzyskania przychodów, zaliczek pobranych przez płatników, składek ZUS, dodanych ulg i odliczeń. Proszę sprawdzić czy poprawnie zostały wszędzie wprowadzone kwoty z otrzymanych deklaracji PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C i ewentualnie inne przychody.

Program e-pity został dostosowany do zmian wprowadzonych przez zmianę systemu podatkowego wynikającego z Nowego Ładu 2.0, a szczegóły zamieściliśmy na naszej stronie https://www.e-pity.pl/pity-2023/zmiany-w-rozliczeniu-pit-za-2022-rok-pity-2023/ 

Duża kwota zwrotu może wynikać m.in ze zbyt dużych zaliczek na podatek pobranych przez Płatnika (pracodawcę) i ze zmiany skali podatkowej z 17% na 12% https://www.e-pity.pl/skala-podatkowa/.

Kreator PIT w programie e-pity wylicza kwotę do zwrotu w oparciu o wszystkie wprowadzone do niego kwoty przychodów, kosztów uzyskania przychodów, zaliczek pobranych przez płatników, składek ZUS, dodanych ulg i odliczeń. Proszę sprawdzić czy w wypełnionym nowym rozliczeniu PIT ujęte zostały wszystkie rodzaje przychodów i czy zostały wprowadzone poprawnie wszystkie kwoty z otrzymanych deklaracji PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C oraz czy wykazane zostały wszystkie ulgi i odliczenia, które chcieli Państwo odliczyć.

Program e-pity został dostosowany do wszystkich zmian wprowadzonych w rozliczeniach PIT za 2023 rok. O szczegółach napisaliśmy na naszej stronie https://www.e-pity.pl/pity-2024/zmiany-w-rozliczeniu-pit-za-2023-rok-pity-2024/ 

W rozliczeniach PIT za 2023 rok obowiązuje taka sama skala podatkowa https://www.e-pity.pl/skala-podatkowa/  i takie same koszty uzyskania przychodów https://www.e-pity.pl/koszty-uzyskania-przychodu/  jak w rozliczeniach PIT za 2022 r.

Zbyt niska kwota zwrotu lub wyliczony na deklaracji podatek do zapłaty na deklaracji może wynikać z m.in za niskich zaliczek na podatek pobranych przez Płatnika (pracodawcę) w ciągu roku. Może to dotyczyć m.in. osób, które pracowały na dwóch etatach lub niektórych pracujących seniorów.

Wspieramy OPP