z dnia: 2024-05-24

Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji wskazał, jakie wydatki można odliczać w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszcza do prywatnego przedszkola terapeutycznego, specjalizującego się w prowadzeniu terapii i rehabilitacji dla dzieci z autyzmem. Korzysta w nim z terapii logopedycznej, terapii psychologicznej, terapii pedagogicznej, alpakoterapii oraz muzykoterapii prowadzonej przez wykwalifikowanych specjalistów: logopedę, terapeutę psychologicznego, terapeutę muzykoterapii, psychologa oraz pedagoga specjalnego. Ojciec dziecka, który pokrywa koszt tych terapii i posiada na to imienne dowody, wystąpił o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że wydatki na te cele będzie mógł uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym w ramach nielimitowanej ulgi rehabilitacyjnej.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Odliczenie wydatków na zabiegi rehabilitacyjne i leczniczo-rehabilitacyjne

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że odliczenie wydatków związanych z niepełnosprawnością w ramach ulgi rehabilitacyjnej przysługuje osobie niepełnosprawnej lub podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. W ramach tej ulgi odliczeniu podlegają między innymi wydatki poniesione na zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne.

Wysokość tych wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: 

  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru),
  • dane identyfikujące sprzedającego (towar lub usługę),
  • rodzaj zakupionego towaru lub usługi,
  • kwotę zapłaty. 

Ponieważ ustawa o PIT nie zawiera definicji pojęć „zabieg” ani „rehabilitacja”, należy sięgnąć do definicji słownikowych, zgodnie z którymi zabieg jest interwencją mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby); z kolei rehabilitacja to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych. W konsekwencji podatnik może odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym wydatki poniesione na cele wskazane we wniosku.

Skorygowanie deklaracji oulgę rehabilitacyjną

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-1.4011.298.2024.2.DJ z 21 maja 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo. Wcześniej pracował jako dziennikarz, redaktor i weryfikator w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in. w wydawnictwie Axel Springer, Rzeczpospolitej i portalu tvn24.pl.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: