z dnia: 2024-05-24

Pracodawca nie zastosował autorskich kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu pracownika-twórcy? Teoretycznie pracownik może je sam uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym, jednak w praktyce może się to okazać trudne - wynika z indywidualnej interpretacji.

Wnioskodawca jest pracownikiem zatrudnionym na etacie. Do jego podstawowych obowiązków należy opracowywanie dokumentacji projektowej obiektów, wykonywanie analiz i ocen dokumentacji projektowej oraz analiz istniejących obiektów budowlanych przewidzianych do przebudowy i modernizacji. Większość prac, które wykonuje, ma charakter twórczy i polega na opracowaniu projektów, jednak w ramach umowy wykonuje również czynności nie będące przedmiotem prawa autorskich, jak np. uzgodnienia urzędowe, udział w przygotowaniu ofert do przetargów, prace poligraficzne itp. Wszystkie umowy z inwestorami, w ramach których opracowuje dokumentację projektową, posiadają klauzulę o przekazaniu praw autorskich do wykonanych projektów. 

Pracownik za swoją pracę otrzymuje stałe, miesięczne wynagrodzenie, a kwota honorarium za prace twórcze nie jest w żaden sposób wyodrębniona od pozostałych składników wynagrodzenia. Pracodawca nie stosuje w rozliczeniach podatkowych 50% stawki kosztów uzyskania przychodów, tłumacząc to pracochłonnością jej zastosowania dla działu kadr i płac oraz trudnościami w dokumentowaniu, jaką część godzin pracy stanowiły godziny pracy twórczej (elektroniczny system rejestracji czasu pracy, który pozwala pracownikom deklarować liczbę godzin pracy twórczej, obowiązuje w formie dopiero od stycznia 2024 r.). Jednocześnie dział kadr i płac doradza pracownikowi uwzględnienie 50% stawki uzyskania przychodów w rocznym rozliczeniu podatkowym i uzyskanie w ten sposób zwrotu nadpłaconego podatku. Mężczyzna wystąpił w tej sprawie o indywidualną interpretację.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Wyższe koszty mają zastosowanie tylko do wyodrębnionego honorarium autorskiego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że taka możliwość istnieje. Twórca spełniający warunki zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów jest uprawniony zarówno do złożenia zeznania rocznego wykazującego podwyższone koszty uzyskania przychodów, jak i do złożenia korekty zeznania rocznego w sytuacji, gdy w zeznaniu nie uwzględnił przysługujących mu podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Równocześnie podkreślił, że samo posiadanie statusu twórcy utworów jest niewystarczające do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Niezbędne jest, by twórca osiągał przychód bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych lub rozporządzaniem tymi prawami, co powinno wynikać z zawartej umowy o pracę. Ponadto podwyższone 50% koszty uzyskania przychodu przysługują wyłącznie do wyodrębnionego honorarium z tytułu przeniesienia praw autorskich do stworzonych utworów.

Twórca rozliczy koszty do 5 lat wstecz

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT2-2.4011.116.2024.2.MK z 22 maja 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo. Wcześniej pracował jako dziennikarz, redaktor i weryfikator w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in. w wydawnictwie Axel Springer, Rzeczpospolitej i portalu tvn24.pl.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: