z dnia: 2021-01-12

Złóż korektę PIT za 2019 r. i uzyskaj zwrot nadpłaconego podatku.

W 2020 r. istnieje duża dowolność w wyborze zasad rozliczenia straty z działalności gospodarczej. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają możliwość uzyskać dodatkową korzyść i odliczyć ją wstecznie, od przychodu z 2019 r. czyli z roku wcześniejszego. W efekcie po weryfikacji poprawności odliczenia, nastąpi zwrot nadpłaconego podatku z 2019 r.

czytaj poradnik - rozliczenie starty podatkowej w PIT

Jeszcze w poprzednim roku (wykazana za 2019) strata odliczana mogła być wyłącznie od dochodu w ramach tego źródła przychodów, z którego powstała wyłącznie na dwa sposoby:

  • najszybciej w dwa lata - w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych po roku powstania straty, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty;
  • jednorazowo w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona w ten sposób jednorazowo kwota podlega w tym przypadku rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z z tym że w tym przypadku nie może ona już przekroczyć 50% wysokości straty.

Niezależnie od tego, którą z tych metod podatnik wybierał, korzyści płynące z rozliczenia występowały najwcześniej rok po wykazaniu straty. Efekt ekonomiczny i podatkowy nie następował natychmiast, lecz znacznie później. Powodowało to, że podatnik odczuwał faktyczne skutki rozliczenia straty najszybciej po dwóch kolejnych pełnych latach podatkowych. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Korekta PIT za 2019 - zamiast liczenia na przyszłość

W roku 2020 zasady te ulegają zmianie. Najkorzystniej podatnik może rozliczyć stratę z prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli poniósł negatywne konsekwencje związane z pandemią i jego przychody spadły o co najmniej 50%, to o jej wartość może korygować podatek wynikający z rozliczenia PIT za 2019 r. W tym celu należy wykazać stratę w rozliczeniu roku 2020, a następnie złożyć korektę PIT z 2019 wprowadzając w nią te same dane które wykazane były w roku 2019, lecz uzupełnione o wartość wykazanej w 2020 r. straty.

czytaj poradnik - korekta PIT za 2019 rok

Jeśli nadal pozostanie strata niewykorzystana, to podatnik może tę pozostałą jej część jednorazowo odliczyć w zeznaniu za 2021, oraz w latach kolejnych. Wszystkie trzy powyższe zasady mogą być stosowane równolegle. Jeśli okazałoby się, że dochody podatnika za 2019 r. są zbyt niskie by odliczać stratę za 2020 r. wstecznie, podatnik musi ją odliczać albo jednorazowo do 5 mln zł w kolejnym roku albo w kolejnych latach po maksymalnie 50% jej wartości rocznie. Tak korzystnych zasad jak wskazane powyżej nie doświadczą jednak wszyscy podatnicy. Poprzez korektę lat wcześniejszych nie można rozliczyć straty z innych źródeł niż działalność gospodarcza.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: