z dnia: 2021-07-14

Powszechnym sposobem finansowania różnorodnych przedsięwzięć są zbiórki internetowe. W ten sposób w realizowany projekt można włączyć wiele osób, które chętnie dorzucą swoją finansową cegiełkę. W tym kontekście powstaje jednak pytanie o konieczność opodatkowania tak uzyskanego przychodu. Tę kwestię rozstrzygnął ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w wydanej interpretacji indywidualnej z 28 czerwca 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.351.2021.4.AP.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Zbiórka na wsparcie kina

Wnioskodawca prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, a zarazem spółkę cywilną. Zajmował się prowadzeniem kina oraz projekcją filmów. Przychody z działalności rozliczał w oparciu o księgę przychodów i rozchodów oraz opodatkowywał według skali podatkowej. Spółka cywilna jest dodatkowo czynnym podatnikiem od towarów i usług. W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa i wprowadzeniem licznych obostrzeń w działalności kulturalnej, rynek filmowy dotknął istotny kryzys. Wpływy z biletów nie pokrywały nawet bieżących kosztów funkcjonowania kina, dlatego wnioskodawca postanowił zorganizować zbiórkę pieniężną. Uruchomiono ją na jednym z popularnych portali promujących tego typu inicjatywy. Wpłaty na utrzymanie kina były dobrowolne i nie miały wpływu na możliwość późniejszego korzystania z oferty kina. Każdy wpłacający otrzymywał natomiast symboliczną nagrodę, w tym między innymi imienne podziękowania mailowe albo wybrany plakat filmowy z filmów, które kino grało w ciągu ostatnich 2-3 lat.

Rozliczenie otrzymanych darowizn

Zbiórka przyniosła oczekiwane efekty, pozostał jednak problem rozliczenia otrzymanych w ten sposób środków. Wnioskodawca zwrócił się zatem do Dyrektora KIS z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na dwa pytania. Po pierwsze – czy uzyskane w ramach zbiórki wpłaty pieniężne otrzymane w ramach zbiórki internetowej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy podatkiem od spadków i darowizn. Po drugie – czy wpłaty od jednej osoby, przypadające dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, zgodnie z proporcją udziału w zyskach spółki cywilnej – są u wspólników wolne od opodatkowania. W ocenie wnioskodawcy w tym zakresie należało stosować przepisy o podatku od spadków i darowizn. Z kolei uzyskany w ten sposób przychód powinien korzystać ze zwolnienia od opodatkowania, a wnioskodawca nie musi składać zeznania rocznego z tego tytułu.

Dyrektor KIS po stronie wnioskodawcy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał rację wnioskodawcy. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dochody osób fizycznych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem tych, które podlegają przepisom o podatku od spadków i darowizn. W oparciu natomiast o przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu tym podatkiem podlegają otrzymane kwoty pieniężne, o ile nabyły je osoby fizyczne. Przepis mówi wprost o osobach fizycznych, a nie o osobach fizycznych innych niż te, prowadzące działalność gospodarczą. Nie należy zatem z zakresu zastosowania tego przepisu wykluczać przedsiębiorców.

Czy przekazywanie środków w ramach zbiórki jest formą darowizny?

W niniejszej sprawie w ocenie wnioskodawcy, a także Dyrektora KIS nie ma też znaczenia, że pieniądze były wpłacane najpierw na konto projektu na portalu internetowym, a dopiero potem przekazywane na rachunek bankowy spółki cywilnej. Portal bowiem wystąpił w tej sytuacji wyłącznie w roli pośrednika i nie jest nabywcą środków. Sama spółka nie posiada natomiast podmiotowości prawnej. Obdarowanymi są zatem jej wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą. Kwestia czy zbiórka internetowa jest formą darowizny nie budzi żadnych wątpliwości. Co prawda darowizna jest formą bezpłatną, a darczyńcy otrzymali drobne upominki w podziękowaniu za dokonany przelew. Niewątpliwie jednak miały one jedynie symboliczną wartość. Wpłaty nie był warunkiem korzystania potem z ofert kina, a darczyńcy kierowali się wyłącznie chęcią pomocy.

Czy darowizna podlega opodatkowaniu?

Co do zasady darowizny podlegają opodatkowaniu i wymagają złożenia przez obdarowanego we właściwym urzędzie skarbowym stosownego formularza SD-Z2. Najistotniejsze to wskazać w nim w poz. 40 tytuł nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, rodzaj w poz. 45-52 rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych, a w poz. 53-83 dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych. W przypadku nieruchomości lub rzeczy należy natomiast podać ich szacunkową wartość. W omawianej sprawie jednak obdarowani mogli skorzystać ze zwolnienia podatkowego, ponieważ żadna z pojedynczych darowizn nie przekroczyła ustawowego progu 4.902 zł (dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej).

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: