z dnia: 2021-06-14

Uciążliwe dla podatników przepisy zmuszające do pobrania podatku PIT lub CIT przez nabywców towarów lub usług zostaną po raz kolejny odsunięte. Tym razem na okres co najmniej do końca 2021 r. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

 Jak wynika ze zmienianych przepisów, pobór podatku u źródła przez podatników nabywających świadczenia za granicą, nie będzie obowiązkowy do 31 grudnia 2021 r. W legislacji w dniu 14.06.2021 r. pojawiły się dwa rozporządzenia w tej sprawie tj.:

  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozporządzenia są już kolejnym przesunięciem terminu wprowadzenia poboru podatku u źródła w przypadku których łączna roczna wartość wypłat przekracza 2 mln zł. W takim przypadku płatnik pobiera podatek ryczałtowy w Polsce od nadwyżki ponad 2 mln zł niezależnie od stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jedynym wyjątkiem w przypadku tej wysokości wypłat byłoby przyjęcie oświadczeń, w których płatnik przejmuje na siebie ryzyka podatkowe, że nabywca jest faktycznym recypientem wypłat. Tylko po ich złożeniu płatnik może stosować zasady wynikające z umów międzynarodowych.

Dzięki przesunięciu terminu wejścia przepisów w życie, polscy płatnicy po raz kolejny nie muszą pobierać podatku od wypłat albo też nie muszą ponosić ryzyka podatkowego i składać oświadczeń, które mogłyby dla nich powodować ryzyka podatkowe.

Najbardziej dyskutowanym i problematycznym dla polskich płatników okazuje się pobór podatku z tytułu najszerszego katalogu świadczeń - wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT ( i odpowiednio ustawy o CIT), tj. z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze – gdzie podatek pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Czy przepisy o podatku u źródła wejdą w życie?

Coraz częściej mówi się, że przepisy nie zostaną ostatecznie wprowadzone. Ich miejsce zająłby obowiązek, który nakładałby pobór podatku u źródła wyłącznie w przypadku podmiotów powiązanych i wyłącznie w związku z wypłat odsetek. Jak ostatecznie będzie wyglądał kształt przepisów - okaże się w kolejnym półroczu 2021 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: