z dnia: 2024-05-24

Przedsiębiorca wypłacający nagrodę za wskazanie osoby, która następnie zostanie zatrudniona w firmie, nie ma obowiązku pobierania od tego świadczenia zaliczki na podatek dochodowy - wynika z indywidualnej interpretacji.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i zatrudniający pracowników zamierza zorganizować program poleceń pracowniczych. W programie będą uczestniczyć (jako osoby polecające) przede wszystkim pracownicy przedsiębiorcy, ale także osoby współpracujące z nim na podstawie umów cywilnoprawnych i inne osoby fizyczne. W zamian za polecenie osoby, która następnie zostanie zatrudniona i przepracuje u przedsiębiorcy minimum 3 miesiące, polecającemu będzie wypłacane świadczenie pieniężne (nagroda). Przedsiębiorca wystąpił o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że nie będzie miał obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od świadczeń wypłacanych w ramach programu. Jak przekonywał we wniosku o interpretację, takie świadczenie będzie dla uczestników programu przychodem z innego źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bądź, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie programu (np. podmiotów prowadzących działalność w zakresie rekrutacji) - przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Nagroda nie jest przychodem ze stosunku pracy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji zgodził się z tym stanowiskiem. Analizując sytuację osób nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie programu wskazał, że ponieważ program jest skierowany do różnych grup uczestników, a przychód z programu nie wiąże się z wykonywaniem określonej pracy na rzecz podmiotu wypłacającego świadczenie, to wypłacona kwota stanowi przychód ze źródła przychodu „inne źródła”. W konsekwencji wnioskodawca nie będzie miał obowiązku pobrania zaliczki na podatek dochodowy, a jedynie obowiązek informacyjny - czyli obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów i przesłania jej uczestnikom programu oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

Z kolei dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie programu uzyskanie świadczenie będzie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarcze. W tej sytuacji wnioskodawca nie ma ani obowiązków płatnika, ani obowiązków informacyjnych.

PIT11 z przychodów z innych źródeł

Źródło: indywidualna interpretacja KIS.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo.

więcej
Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: