z dnia: 2023-07-21

Sam fakt, że w wyroku rozwodowym sąd przyznał obojgu rodzicom opiekę naprzemienną nad dziećmi, nie odbiera jeszcze możliwości rozliczenia podatkowego w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci temu z rodziców, które faktycznie dziecko wychowuje, czyli sprawuje nad nim ciągłą opiekę, stale troszczy się o byt materialny i rozwój emocjonalny - wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

W sytuacji, gdy dziecko, zamieszkując wraz z jednym rodzicem, pozostaje pod jego stałą, codzienną opieką, a drugi rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów oraz zajmowania się dzieckiem doraźnie, status samotnego rodzica ma ten, przy którym dziecko zamieszkuje i który wykonuje wszystkie obowiązki, dzięki którym dziecko będzie wychowywane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Fakt utrzymywania kontaktów pomiędzy dzieckiem i drugim rodzicem nie pozbawia rodzica, przy którym dziecko mieszka, prawa do opodatkowania swoich dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci - wynika z interpretacji.

Wykonywanie władzy rodzicielskiej, a co za tym idzie również wychowywanie dziecka, należy zawsze odnieść do konkretnych okoliczności faktycznych dotyczących zachowań rodziców wobec dzieci - podsumował dyrektor KIS.

Żródło: interpretacja 0114-KDIP3-2.4011.446.2023.2.AC z 26 czerwca 2023 r.

ulga prorodzinna - warunki odliczenia podatkowego

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: