z dnia: 2021-04-13

W 2021 r. rozszerza się lista krajów, w których zarobki uzyskiwane przez polskich rezydentów podatkowych opodatkowane będą w Polsce z uwzględnieniem mniej korzystnej zasady proporcjonalnego odliczenia (kredytu podatkowego). Będzie to tym bardziej dotkliwe, że z początkiem 2021 r. przestaje obowiązywać ulga abolicyjna w tym kształcie, w jakim do tej pory ratowała podatki polskich emigrantów zarobkowych. Jej wysokość od 2021 r. wyniesie maksymalnie 1360 zł.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Zmiana zasad opodatkowania obejmuje od 1.01.2021 r. następujące kraje:

 • Rosja,
 • Łotwa,
 • Katar,
 • Arabia Saudyjska,
 • Cypr,
 • Portugalia,
 • Indonezja,
 • Czechy,
 • Korea,
 • Kazachstan,
 • Bośnia i Hercegowina,
 • Albania,
 • Jordania,
 • Egipt.

We wszystkich zastosowana zostanie metoda unikania opodatkowania – proporcjonalne odliczenie. Metoda ta polega na tym, że polski rezydent uzyskujący przychody za granicą posiada obowiązek zapłaty podatku w kraju zarobkowania. Po powrocie do kraju rozlicza ten sam przychód w Polsce. Może jednak odliczyć od tak obliczonego w Polsce podatku podatek płacony za granicą w nie większej jednak wysokości niż kwota podatku polskiego, którą wyliczył przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w Polsce. Powoduje to, że stosowany jest limit maksymalny odliczenia.

Rozliczenia zagraniczne – zasady i wyliczenia

Ulga abolicyjna w pełnej wysokości – wyłącznie do 2020 r. W przypadku przychodów z krajów, w których zastosowanie znajduje metoda proporcjonalnego odliczenia, polski rezydent może obecnie zastosować ulgę abolicyjną, która zrównuje metody unikania podwójnego opodatkowania jeśli tylko proporcjonalne odliczenie okazałoby się mniej korzystne niż zwolnienie z progresją. Jednak odliczenie ulgi abolicyjnej począwszy od przychodów uzyskanych w 2021 r., nie może jednak przekroczyć wysokości kwoty zmniejszającej podatek, tzn. 1360 zł. Ulga w wyższej wartości nie może zostać zastosowana. Wyjątkiem są jedynie dochody z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw, w przypadku których nadal można korzystać z ulgi w niemienionym kształcie.

Więcej o uldze abolicyjnej

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: