z dnia: 2021-06-14

Rozszerzony zostaje zakres formularzy, które przesłać można elektronicznie, z użyciem podpisów elektronicznych. Zmieniono zasady i nazwy szeregu formularzy wykorzystywanych w postępowaniach akcyzowych.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Do katalogu druków - formularzy, które będą mogły zostać przesłane z podpisem elektronicznym dodano kwartalną deklarację uproszczoną w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką zerową (AKC-UAKZ) oraz deklarację kwartalną w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ). Obie deklaracje będą mogły być opatrywane:

  • podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego (§ 8 rozporządzenia), oraz
  • innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.

Umożliwiono również opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym deklarację uproszczoną w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Zmiana stanowi poszerzenie katalogu podpisów elektronicznych, którymi deklaracja AKC-US będzie mogła być opatrywana.

Wyłączono z rozporządzenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R) oraz zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z).

Dokonano aktualizacji nazwy i symbolu szeregu formularzy akcyzowych. Powoduje to, że przez okres do 30 września 2021 r. podpisy składać będzie można na formularzach dotychczasowych jak i nowych. Zmieniono nazwy:

  • formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (AKC-U/A)” - nowa wersja wzoru formularza to „deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG)”,
  • formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P)” - nowa wersja wzoru formularza to „deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P)”
  • formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (P-KOP/MS)” - jego nowa wersja to „deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS)”
  • formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego (P-KOP/RG)” - jego nowa nazwa to „deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG)”

Mimo że nowe wzory formularzy i nowe zasad podpisywania mająobowiązywać już 1 lipca 2021 r., to do dnia 30 września 2021 r. możliwe jest podpisywanie elektroniczne również deklaracji dotychczas obowiązujących.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: