z dnia: 2023-09-01

Wydatki na zastępcze nasadzenia drzew, wykonane podczas procesu inwestycyjnego, można rozliczyć w kosztach podatkowych jednorazowo, w dacie ich poniesienia, jako pośrednie koszty uzyskania przychodów.

Spółka przebudowująca budynek wystąpiła do urzędu miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycięcie kilku drzew kolidujących z zaplanowanymi ciągami pieszo-jezdnymi, miejscami parkingowymi oraz ogrodzeniem działki. Następnie Spółka wykonała nasadzenia zastępcze, a następnie wystąpiła z wnioskiem o indywidualną interpretację, w którym postawiła tezę, że wydatki poniesione na wykonanie nasadzeń może w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i potrącić w dacie ich poniesienia. Wydatki te są wprawdzie związane z budową środka trwałego, jednak nie zwiększają jego wartości początkowej, bowiem nie mieszczą się w katalogu wydatków stanowiących koszt jego wytworzenia. Nie przekładają się na wartość budowanego obiektu, lecz są ponoszone, aby uzyskać umorzenie opłaty za usunięcie drzew. Przemawia to za ujęciem wydatku w kosztach podatkowych jednorazowo.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z tym stanowiskiem. Zauważył, że wydatki poniesione w związku z nasadzeniem drzew nie zwiększają wartości początkowej środka trwałego, bowiem nie mieszczą się w katalogu wydatków stanowiących koszt jego wytworzenia. Choć są związane z prowadzoną inwestycją i nie doszłoby do ich poniesienia, gdyby zamiarem wnioskodawcy nie było przeprowadzenie inwestycji, to jednak ze swej istoty mają inny charakter niż wydatki mieszczące się w kategorii kosztów wytworzenia, zgodnie art. 16g ust. 4 ustawy o CIT. Nie przekładają się na wartość przebudowanego obiektu, nie stanowią więc elementu wartości początkowej środka trwałego. Można je więc potrącić w dacie ich poniesienia jako pośrednie koszty uzyskania przychodów.

Żródło: indywidualna interpretacja 0111-KDIB1-1.4010.310.2023.1.KM z 20 lipca 2023 r.

Druk: Likwidacja środka trwałego - przedmiotu nietrwałego

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: