z dnia: 2023-07-14

Sejm przyjął projekt ustawy, która umożliwi mikro-, małym i średnim firmom krótszą amortyzację budynków niemieszkalnych i budowli znajdujących się w gminach mających niskie dochody podatkowe i położonych w powiatach zagrożonych bezrobociem. Jeżeli wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie będzie niższy niż 80% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, a gmina jest zlokalizowana w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi od 150% do 200% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, to okres amortyzacji dla tego środka trwałego nie będzie mógł być krótszy niż 10 lat.

Jeżeli spełniony będzie warunek niskich dochodów w gminie, a przeciętna skala bezrobocia w powiecie wynosi powyżej 200% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, to okres amortyzacji zostanie skrócony do 5 lat. Standardowo okres amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych to 40 lat.

Ustawa została skierowana do Senatu.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Podatek dochodowy PIT rozliczenie firmy

EST Ewidencja środków trwałych - książka inwentarzowa z tabelą amortyzacyjną

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: