z dnia: 2023-12-15

Opodatkowanie nagród wygranych w konkursie dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest obowiązkiem nagrodzonych. Takie nagrody stanowią dla nich przychód z działalności gospodarczej - uznał Dyrektor KIS.

Spółka kapitałowa prawa polskiego, by wesprzeć sprzedaż swoich produktów, organizuje konkursy, w których udział mogą brać osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Uczestnicy tych konkursów mogą wygrywać nagrody rzeczowe i nagrody pieniężne.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Spółka wystąpiła o indywidualną interpretację, aby upewnić się, że w związku z organizacją konkursów i wydawaniem bądź wypłacaniem nagród nie ciążą na niej obowiązki płatnika wynikające z przepisów ustawy o PIT. We wniosku argumentowała, że nagrody z tytułu konkursu uzyskane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą stanowią dla nich przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, czyli z pozarolniczej działalności gospodarczej. Powinny więc podlegać opodatkowaniu na takich samych zasadach, jak dochody bądź przychody z prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej. Nie ma bowiem uzasadnienia, żeby wyłączać ze źródła przychodów, jakie stanowi pozarolnicza działalność gospodarcza, nagród za najlepsze osiągnięcia w konkursie, skoro dane czynności są wykonywane w ramach działalności zarobkowej prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek. To zaś oznacza, że w związku z nagrodami wydawanymi lub wypłacanymi uczestnikom, na spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika wynikające z przepisów ustawy o PIT, natomiast podatnicy muszą sami dokonać opodatkowania nagród wygranych w konkursach zgodnie z wybraną formą opodatkowania.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia tej oceny.

Przychód z innych źródeł nie zwalnia z obowiązku wystawienia PIT-11

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT2-3.4011.709.2023.1.GG z 22 listopada 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: