z dnia: 2023-08-11

Zmiana programu kadrowo-płacowego w trakcie roku podatkowego nie uzasadnia wystawienia pracownikom dwóch druków PIT-11. Płatnik ma obowiązek wystawić jedną informację, dokumentującą wszystkie przychody i pobrane zaliczki.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Firma zatrudniająca pracowników na podstawie umów o pracę i umów zlecenia w ciągu roku podatkowego zamierza przekazać zewnętrznemu podmiotowi świadczenie usługi rozliczeń kadrowo-płacowych. Gdy to nastąpi, wynagrodzenia pracowników będą wyliczane przy pomocy innego systemu kadrowo-płacowego niż dotychczas. Migracja danych z jednego systemu do drugiego może być znacznie utrudniona albo kompletnie niemożliwa, może nawet dojść do sytuacji, w której firma nie będzie w stanie scalić danych z dwóch systemów kadrowo-płacowych tak, by przygotować jedną informację PIT-11 dla każdego pracownika. We wniosku o indywidualną interpretację firma postawiła tezę, że w takiej sytuacji będzie mogła przekazać każdemu pracownikowi i złożyć do właściwego urzędu skarbowego dwie informacje PIT-11 za 2023 r. i w każdej z nich zawrzeć informacje pochodzące z jednego narzędzia. Obie informacje PIT-11 przekazane pracownikom będą dotyczyły różnych miesięcy 2023 r.

Informacja o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Innego zdania był dyrektor KIS, który w interpretacji podkreślił, że PIT-11 to informacja, którą przekazuje się co do zasady po zakończeniu roku podatkowego i która dotyczy całego roku podatkowego. Podkreślił, że wystawienie więcej niż jednej informacji PIT-11 przez tego samego płatnika dla tego samego pracownika jest możliwe tylko w sytuacji, gdy w trakcie roku ustał obowiązek poboru zaliczek przez płatnika (np. z powodu rozwiązania umowy o pracę), pracownik złożył wniosek o sporządzenie i przekazanie informacji PIT-11, a następnie w tym samym roku ponownie powstał obowiązek poboru zaliczek w stosunku do tego samego pracownika (np. zawarto z nim kolejną umowę). Ewentualne problemy techniczne związane z migracją danych pozostają bez wpływu na obowiązek wystawienia po zakończeniu roku podatkowego jednej informacji PIT-11 obejmującej wszystkie uzyskane przez danego pracownika przychody oraz pobrane zaliczki na podatek dochodowy.

Jak wypełnić i rozliczyć deklarację PIT-11

Żródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-1.4011.270.2023.1.KF z 30 maja 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: