z dnia: 2022-01-30

Już w najbliższy poniedziałek, 31 stycznia, mija termin na złożenie deklaracji PIT-4R i PIT-8AR za 2021 r.

Przypomnijmy, iż od marca 2021 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji PIT-4R i PIT-8AR, odpowiednio nr 12 i nr 11. Nowe wzory umożliwiają płatnikom wskazanie miesięcy 2021 r., w których skorzystali oni z przesunięcia terminu przekazania pobranego podatku.

PIT-4R to deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy, którą płatnicy (głównie zakłady pracy) składają wyłącznie do urzędu skarbowego – nie ma obowiązku przekazania tej informacji podatnikom (odpowiednie kwoty zostaną im przekazane z końcem lutego na formularzu PIT-11).

Urzędem właściwym do złożenia PIT-4R jest urząd skarbowy właściwy wg miejsca zamieszkania lub siedziby płatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - urząd skarbowy właściwy wg ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Na formularzu PIT-4R wykazuje się należne zaliczki za poszczególne miesiące roku podatkowego z tytułu dochodów z umowy o pracę, niektórych dochodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście (m.in. dochody artystów, arbitrów, związane z pełnieniem obowiązków obywatelskich, czy też wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło), dochodów członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, dochodów wypłacanych przez organy zatrudnienia - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy, uczelnie – z tytułu stypendiów, wojewódzkie urzędy pracy - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

PIT-8AR to roczna deklaracja o pobranym przez płatników zryczałtowanym podatku dochodowym. Deklarację tę również przekazuje się w formie elektronicznej wyłącznie urzędowi skarbowemu właściwemu dla płatnika. Dotyczy ona m.in. tzw. podatku u źródła pobieranego od nierezydentów, podatku od wygranych w konkursach, grach, zakładach wzajemnych, czy też nagród związanych ze sprzedażą premiową, świadczeń wypłacanych emerytom i rencistom przez byłe zakłady pracy, a także dywidend czy innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W odniesieniu do wypłat dotyczących podmiotów zagranicznych płatnicy mają obowiązek wypełnić dodatkowo informację IFT-1R, którą przekazują do końca lutego urzędom skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych oraz podatnikom, którym dokonano wypłat tych należności.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: