z dnia: 2024-01-19

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów u pracownika jest możliwe, jeśli z umowy o pracę wynika, jaka część wynagrodzenia jest związana z rozporządzaniem prawami autorskimi, a jaka z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych.

Z wnioskiem o indywidualną interpretację wystąpił technik dentystyczny zatrudniony na umowę o pracę, który wykonuje uzupełnienia protetyczne. W ramach tej umowy projektuje indywidualne odbudowy protetyczne, które są następnie frezowane lub drukowane za pomocą drukarki 3D. Prace powstają na podstawie dostępnej biblioteki zębów, ale są dostosowywane do warunków, jakie posiada pacjent. Kształt, wielkość i ułożenie zębów są zmieniane indywidualnie dla każdej pracy. Jak podkreślił wnioskodawca, mało prawdopodobne jest, aby inna osoba, która podejmie identyczny wysiłek twórczy, uzyskała identyczny rezultat i nawet on sam miałby problem, by po raz drugi stworzyć identyczną pracę.

Wnioskodawca przyznał też, że nie wszystkie wykonywane przez niego prace są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Obecnie za wykonaną pracę otrzymuje jedno honorarium, jednak jego pracodawca jest gotów podpisać z nim aneks do umowy, jeżeli za część jego pracy będzie przysługiwało wynagrodzenie związane z korzystaniem z praw autorskich. We wniosku o interpretację mężczyzna postawił tezę, że w związku z wykonywaną pracą powinien mieć możliwość odliczenia od przychodu 50% kosztów jego uzyskania.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

W interpretacji Dyrektor KIS podkreślił, że samo posiadanie statusu twórcy utworów jest niewystarczające do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Aby można było zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu do wynagrodzenia związanego z rozporządzeniem prawami autorskimi:

  • wykonywana przez pracownika praca musi stanowić przedmiot prawa autorskiego,
  • pracownik musi być twórcą w rozumieniu tej ustawy, a uzyskiwanie przez niego przychodu musi wynikać z rozporządzania prawami autorskimi,
  • z umowy o pracę (lub innego dokumentu) musi wynikać rozróżnienie wynagrodzenia należnego pracownikowi na część związaną z rozporządzeniem prawem autorskim i część związaną z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych,
  • przychody muszą być uzyskiwane z tych rodzajów działalności, o których mowa w art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponieważ wnioskodawca osiąga wynagrodzenie za pracę w ramach zawartej umowy, przy jednoczesnym braku przeniesienia praw autorskich do stworzonych utworów, nie można zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu.

Wynagrodzenie z przekazaniem praw autorskich i za korzystanie z praw autorskich w 2023

Źródło: interpretacja indywidualna 0113-KDIPT2-2.4011.643.2023.4.MK z 21 grudnia 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: