z dnia: 2024-02-23

Rozwiązanie umowy dożywocia nie uprawnia do odzyskania podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przy jej podpisaniu - wyjaśnił Dyrektor KIS.

Podatniczka w lutym 2022 r. zawarła notarialną umowę dożywocia i stała się właścicielką nieruchomości należących wcześniej do dożywotnika. Pobrano od niej wówczas 7200 zł podatku od czynności cywilnoprawnych. Z czasem między stronami umowy doszło do nieodwracalnego pogorszenia stosunków i całkowitego zerwania kontaktów. Ponieważ niemożliwa była zamiana uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, we wrześniu 2023 r. strony rozwiązały umowę dożywocia kolejnym aktem notarialnym. Następnie podatniczka wystąpiła o indywidualną interpretację i we wniosku spytała o możliwość odzyskania zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych. Argumentowała, że w związku z rozwiązaniem umowy nie jest w żaden sposób wzbogacona na skutek tej czynności prawnej, poniosła natomiast stratę w wysokości 7200 zł i przez to jej sytuacja materialna znacznie się pogorszyła.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Zwrot PCC jest możliwy tylko w sytuacjach wskazanych w ustawie

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej te argumenty nie przekonały. W interpretacji wskazał, że zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy zajdą okoliczności wskazane w art. 11 ust. 1 ustawy o PCC. Tymczasem w sytuacji przedstawionej we wniosku żadne ze zdarzeń opisanych we wskazanym przepisie nie nastąpiło.

Dyrektor KIS zauważył też, że podatnik, zgodnie z art. 75 Ordynacji podatkowej, może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku, jeżeli uważa, że płatnik pobrał podatek nienależnie lub też sam dokonał wpłaty nienależnego podatku. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy podatek został zapłacony bezpodstawnie, a więc nie istniał obowiązek jego uiszczenia. W opisywanej sytuacji umowa dożywocia została zawarta, a zawarcie takiej umowy rodzi obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zmiany w deklaracji PCC-3

Źródło: indywidualna interpretacja 0111-KDIB2-3.4014.509.2023.2.BD z 8 lutego 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: