z dnia: 2024-01-05

Automat vendingowy nie jest barem, restauracją ani stołówką. Dlatego wartość finansowanych przez pracodawcę kart, służących do zakupu posiłku w takich urządzeniach, należy zaliczyć do podstawy wymiaru składek.

Firma wydaje pracownikom karty przedpłacone do automatów vendingowych znajdujących się na terenie zakładu pracy. Karty uprawniają do zakupu gotowych posiłków w tych urządzeniach - przekąsek, kanapek, słodkich bułek, napojów. Pracodawca zalicza wartość posiłków zakupionych przy użyciu tych kart do przychodu pracownika, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Pracodawca rozważa zmianę tych kart na karty lunch pass, którymi pracownik mógłby nadal opłacać posiłki kupowane w automatach na terenie zakładu, ale też w innych placówkach handlowych i gastronomicznych. Karta nie dawałaby jednak możliwości weryfikacji, czy w placówce handlowej pracownik kupił posiłek gotowy do spożycia, czy inne artykuły. Firma wystąpiła do ZUS o indywidualną interpretację, w której zapytała m.in.:

  • czy przychód w postaci wartości posiłków pobieranych z automatów vendingowych przy użyciu kart przedpłaconych powinien być wyłączony z podstawy wymiaru składek?
  • czy z podstawy wymiary skladek powinien być wyłączony przychód z tytułu kart przedpłaconych lunch pass, nie dających możliwości weryfikacji, czy w placówce handlowej pracownik kupił posiłek gotowy do spożycia?   

ZUS wskazał, że od 1 września 2023 r. uległ zmianie $ 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, wyłączona jest z niej wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł. 

Z tego wyłączenia nie mogą więc korzystać bony, kupony, talony czy karty przedpłacone służące nie tylko do zakupu gotowych posiłków w punktach gastronomicznych lub handlowych, ale także produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania i innych artykułów. Wprawdzie wnioskodawca wyjaśnił, że zakaże używania kart do zakupu produktów innych niż gotowe posiłki, jednak nie będzie weryfikował sposobu ich wykorzystania. Dodatkowo wyłączenie można zastosować jedynie wtedy, gdy bony, kupony talony czy karty przedpłacone będą realizowane co do zasady w placówkach gastronomiczno-restauracyjnych, barach, punktach gastronomicznych lub handlowych, stołówkach oferujących posiłki w formie gotowych dań bądź przetworzonych produktów gotowych do spożycia. Przepis nie mówi o automatach vendingowych, których nie można zaliczyć do żadnej z tych kategorii. Nie można więc stwierdzić, że karty wydawane przez pracodawcę obecnie ani karty, których wydawanie firma dopiero rozważa, spełniały wszystkie przesłanki zwolnienia wskazane w  $ 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia.

Nagroda dla pracowników odchodzących na emeryturę jest oskładkowana

Źródło: decyzja ZUS oddział w Gdańsku DI/100000/43/884/2023

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: