z dnia: 2023-10-13

Osoba, która odziedziczy udziały nie przekraczające 50 procent w więcej niż jednej nieruchomości, może skorzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie swojego pierwszego mieszkania lub domu - wynika z odpowiedzi ministra finansów na poselską interpelację.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych od 31 sierpnia 2023 r. osobom kupującym swoje pierwsze mieszkanie lub dom przysługuje zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z ustawowym zapisem, to zwolnienie dotyczy transakcji obejmujących nabycie:

  • prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
  • prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
  • jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Jeden z posłów uznał ten zapis za niewystarczająco precyzyjny i wystąpił do ministra finansów o przedstawienie wiążących wyjaśnień, czy zwolnienie przysługuje także osobom, które posiadają udziały nie przekraczające 50% w dwóch lub większej liczbie nieruchomości. Z odpowiedzi na jego interpelację wynika, że w sytuacji posiadania udziałów w więcej niż jednej nieruchomości ze zwolnienia można skorzystać, o ile udział w żadnej z nich nie przekracza 50% i w całości został nabyty w drodze dziedziczenia. Liczba lokali, w których nabywca posiada udziały, nie wpływa na prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku.

Sprzedaż lub kupno mieszkania | PCC-3

Źródło: odpowiedź Ministra Finansów z 28 września 2023 r. na interpelację nr 44098 z 1 września 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: