z dnia: 2022-09-05

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano założenia do kolejnego projektu zmian w ramach tzw. pakietu SLIM VAT mającego wprowadzać dalsze uproszczenia w rozliczeniu VAT dla przedsiębiorców.

Podstawowe założenia zmian to zwiększenie limitu sprzedaży dla małego podatnika z obowiązującej obecnie kwoty 1,2 mln euro do 2 mln euro. Oznacza to w praktyce, iż możliwość stosowania rozliczeń kwartalnych oraz tzw. metody kasowej obejmie znacznie szerszą grupę podatników.

W ramach pakietu zmian przewidziano także ujednolicenie regulacji związanych z wydawaniem wiążących informacji akcyzowych i taryfowych poprzez wyznaczenie jednego uprawnionego do tego organu. Zgodnie z założeniami organem właściwym ma być Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zniesiona ma być także opłata za wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Jedną z ważniejszych zmian jest propozycja rezygnacji z obowiązku posiadania faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przy odliczaniu podatku VAT naliczonego. Obecnie w przypadku braku faktury po upływie 3 miesięcy od nabycia podatnik ma obowiązek skorygowania swoich rozliczeń i zmniejszenia wykazanego wcześniej podatku naliczonego. Po zmianach taka korekta nie będzie już konieczna.

Projekt nowelizacji zakłada także m.in. liberalizację warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych oraz wzmocnienie ram proceduralnych tego zwrotu, rozszerzenie katalogu możliwości wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku VAT, doprecyzowanie zasad przeliczania faktur VAT korygujących wystawionych w walucie obcej oraz zmiany w zakresie współczynnika VAT.

Warto także zwrócić uwagę na zmiany wprowadzające możliwość rezygnacji z obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej i ograniczenia się do wystawienia faktury rozliczeniowej, w której uwzględni się całość dokonanej dostawy towarów lub świadczenia usług (łącznie z kwotą otrzymanej zaliczki lub zaliczek), w przypadku gdy obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki i dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług powstaje w tym samym okresie rozliczeniowym (miesiącu/kwartale)

Projekt miał być opiniowany do 26 sierpnia, obecnie brak jest dalszych informacji na temat dalszych kroków.

Większość proponowanych zmian ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: