z dnia: 2023-03-28

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale (I FPS 2/22) z dnia 27 marca 2023 roku stanął po stronie podatników wskazując, że art. 15 zzr ust. 1 ustawy covidowej z dnia 02 marca 2020 roku nie dotyczy wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Podjęcie ww. uchwały spowodowane było wątpliwościami i rozbieżnościami w interpretacji wskazanego przepisu przez podatników, organy podatkowe, jak i wojewódzkie sądy administracyjne. Organy podatkowe stały na stanowisku, że ustawa covidowa w marcu 2020 roku zawiesiła bieg terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych na czas 2 miesięcy. Z wnioskiem o podjęcie stosownej uchwały zwrócili się także Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Korekta PIT

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

NSA podkreślił, że treść podjętej uchwały jest zawężona do pkt 3 spornego przepisu a nie dotyczy w całej rozciągłości ustępu 1 tejże ustawy. Sędzia sprawozdawca argumentował, że rozstrzygnięcie oparto na zasadzie in dubio pro tributario, czyli w rozwiązania na korzyść podatnika. W uzasadnieniu zaznaczono również, że klasyfikacja prawa podatkowego jako odrębnej gałęzi prawa jest specyficzne, a szereg instytucji i konstrukcji prawnych jest charakterystyczny wyłącznie dla tej gałęzi prawa, co wręcz nakazuje traktowanie go jedynie w ramach pewnej relacji do prawa administracyjnego. NSA wskazał, że należy również wziąć pod uwagę, jak minister finansów rozumiał treść tego przepisu, argumentując, że w przypadku przedłużenia terminów złożenia deklaracji podatkowych ustawodawca wyraźnie odniósł się do tej kwestii. Finalnie Sąd uznał, że niedopuszczalnym jest uznanie przedłużenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych na podstawie ww. ustawy, co niewątpliwie jest wiadomością korzystną dla podatników.

Rozlicz swoje deklaracje: PIT 28, PIT 36, PIT 36l, PIT 37, PIT 38

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: