z dnia: 2021-02-08

Począwszy od 15 lutego 2021 r. rozszerzona zostanie grupa formularzy (zeznań, deklaracji), które będą mogły zostać wysłane do KAS z użyciem podpisu zaufanego lub osobistego. Podatnik nie będzie musiał zatem stosować e-podpisu lub danych autoryzujących. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Wprowadzana zmiana wynika z nowelizacji rozporządzenia z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52). Jej celem jest poszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane poszczególnymi rodzajami podpisów elektronicznych.

Nowe metody podpisów pod deklaracjami dotyczyć będą jednak wyłącznie określonych działań podatnika. Nie w każdym przypadku będzie mógł on zatem skorzystać z podpisu zaufanego (np. ePUAP) oraz podpisu osobistego. I tak począwszy od 15 lutego 2021 r. dopuszczalne jest złożenie:

  • wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS) poprzez CEiDG i podpisanie takiego wniosku złożonego za pośrednictwem CEiDG podpisem zaufanym lub osobistym,
  • zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28) opatrzonego podpisem zaufanym albo podpisem osobistym ale wyłącznie w sytuacji, jeżeli są one przesyłane przez portal podatkowy – w przypadku korzystania z alternatywnych form wysyłki stosujemy dotychczasowe formy uwierzytelnienia – tj. dane autoryzujące podatnika lub e-podpis,
  • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) opatrzonego podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, ale wyłącznie w sytuacji, jeżeli są one przesyłane przez portal podatkowy – w przypadku korzystania z alternatywnych form wysyłki stosujemy dotychczasowe formy uwierzytelnienia – tj. dane autoryzujące podatnika lub e-podpis.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: