z dnia: 2021-02-05

Małżonkowie rozliczający przychód z najmu wprowadzają do swoich deklaracji podatkowych przychody odpowiednio do udziału w zysku, co u małżonków objętych współwłasnością łączną majątkową powoduje, że dzielą się nim po połowie. Mogą jednak uznać, że całość przychodów będzie opodatkowywana wyłącznie u jednego z nich - wymaga to jednak odpowiedniego zgłoszenia w terminie do 22 lutego. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Rozliczenie najmu u jednego z małżonków daje największe korzyści podatkowe u takich podatników, którzy rozliczają się osobno (składają dwa niezależne zeznania roczne PIT). Jeśli małżonkowie zdecydują się opodatkowywać wspólnie, oświadczenie nie wpłynie na kwestie wysokości podatku na koniec roku - dochód z najmu zostanie wówczas doliczony do ich wspólnego dochodu i od niego będzie doliczony podatek. 

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków dokonać należy oświadczeniem składanym nie później niż 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy, albo składanym do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód otrzymany został w grudniu roku podatkowego.

formularz: oświadczenie małżonków o opodatkowaniu całości przychodów z najmu

 Oświadczenie dotyczy roku, w którym dokonano wyboru oraz lat kolejnych, chyba że w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód otrzymany został w grudniu roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią o rezygnacji z takiej formy rozliczania przychodu. 

przeczytaj więcej na temat rozliczania wspólnie z małżonkiem

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: