z dnia: 2023-08-24

Opiekun tymczasowy dziecka z Ukrainy, który nie uzyskał statusu opiekuna prawnego, nie może skorzystać z ulgi prorodzinnej ani z ulgi 4+ w związku ze sprawowaniem tej opieki - wyjaśnił organ podatkowy.

Małżeństwo z trójką dzieci w marcu 2022 r. przyjęło do domu nastoletniego obywatela Ukrainy, który przyjechał do Polski po wybuchu wojny. Na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa[małżonkowie złożyli wniosek do sądu o ustanowienie ich opiekunami tymczasowymi chłopca i otrzymali taki status. Formalnie obowiązywał on przez 26 dni, do momentu, gdy obywatel Ukrainy ukończył 18 lat. W tym okresie małżonkowie otrzymywali też świadczenie 500+ na nastolatka.

Małżonkowie ponosili koszty utrzymania podopiecznego: zapewnili mu m.in. własny pokój w domu, domowe posiłki, kupili ubrania, buty, środki czystości i kosmetyki, deskorolkę, akcesoria do pływania, podarowali używany rower, pokryli koszty wizyt u dentysty. Nastolatek otrzymywał też kieszonkowe na własne wydatki. Obywatel Ukrainy mieszkał z nimi do listopada 2022 r., a potem przeniósł się do samodzielnie wynajmowanego pokoju.
We wniosku o indywidualną interpretację małżonkowie spytali o możliwość skorzystania z ulgi dla rodzin 4+ w rocznym zeznaniu podatkowym za 2022 r. oraz o możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej za marzec i kwiecień 2022 r. na czwarte dziecko. Wbrew ich stanowisku dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że jest to niemożliwe.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Ulga na dziecko - prorodzinna 2023/2024

Dyrektor KIS przypomniał, że tzw. ulgi dla rodzin 4+ może skorzystać podatnik, który w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, był opiekunem prawnym dziecka, które z nim mieszkało, był rodzicem zastępczym na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą lub wykonywał ciążący obowiązek alimentacyjny lub był rodzicem zastępczym (w przypadku dorosłych, uczących się dzieci, które spełniają dodatkowe warunki). Przyznał też, że z opisu sprawy wynika, że składający wniosek małżonkowie spełniali wszystkie funkcje i zadania, które są stawiane opiekunom prawnym. Nie zostali jednak ustanowieni przez sąd opiekunami prawnymi, tylko opiekunami tymczasowymi dziecka z Ukrainy przebywającego w Polsce. Tymczasem zgodnie z zasadą, że wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią odstępstwo od generalnej zasady powszechności opodatkowania, a możliwość skorzystania z ulgi podatkowej to przywilej, z którego może skorzystać tylko podatnik spełniający ściśle określone przez ustawodawcę warunki, nie powinno się interpretować tych przepisów rozszerzająco.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem

Dyrektor KIS wskazał też, że chociaż ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nie rozszerzyła katalogu osób, którym przysługuje ulga prorodzinna, o opiekunów tymczasowych ustanawianych w oparciu o przepisy art. 25 tej ustawy. Wnioskodawcom nie przysługuje więc prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej ani z ulgi 4+ w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem z Ukrainy, ponieważ nie pełnili wobec niego funkcji opiekuna prawnego, a jedynie funkcję opiekuna tymczasowego.

Źródło: interpretacja indywidualna 0114-KDIP3-2.4011.507.2023.2.AC z 18 sierpnia 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: