z dnia: 2021-05-05

Zapłata podatku po terminie nie oznacza od razu, że należy opłacić odsetki według podstawowej stawki – 8%. Niższe niż standardowe odsetki za zwłokę albo brak obowiązku zapłaty jakichkolwiek odsetek należą się bez konieczności składania pism lub wniosków do urzędu skarbowego.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Podatnik, który popełni błąd w rozliczeniach podatkowych i wykaże zbyt wysoki zwrot podatku lub zapłaci podatek w zbyt niskiej wartości, ma dwie metody na to, aby nie płacić odsetek za zwłokę w podstawowej wysokości – 8% rocznie.

Koryguj PIT w kwietniu

Po pierwsze, warto błąd odnaleźć jak najszybciej. Jeśli bowiem wartość odsetek nie przekracza 8,7 zł nie trzeba ich w ogóle płacić.

Odsetki za zwłokę liczy się od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zapłaty. Nawet jeśli złożyłeś deklarację PIT przed 30 kwietnia i wpłaciłeś podatek wynikający z tej deklaracji po terminie, to odsetki liczone są od 1 maja.

Oblicz odsetki od Twojej korekty PIT za 2020 r.

Jeśli natomiast korekty dokonałeś w kwietniu i podatek należny z korekty zapłaciłeś w kwietniu, to odsetki w ogóle nie są naliczone – podatek płacony jest wówczas w terminie, czyli do 30 kwietnia.

6 miesięcy na obniżone odsetki za zwłokę

Po drugie, obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę (czyli 4% rocznie) stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

  1. złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
  2. zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Jeśli korekta rocznego PIT za 2020 r. odbędzie się w okresie 1 maj – 30 wrzesień 2021 r., a zapłata nastąpi w 7 dni – odsetki można obliczyć według stawki 4%. Jeśli korekty dokonano przed 1 maja

Obniżona stawka nie obejmuje jednak korekty wynikającej z przeprowadzenia przez organu podatkowej kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub – co najistotniejsze - z czynności sprawdzających. Jeśli złożona zostanie korekta w okresie tych postępowań, to zapłacić należy odsetki za zwłokę w podstawowej wysokości.

Czytaj o korekcie zeznania PIT

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: