z dnia: 2023-07-28

Fiskus nie musi wydawać interpretacji podatkowej, gdy jej celem jest unikanie opodatkowania - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Sąd rozpatrywał skargę na interpretację podatkową, wydaną na wniosek spółki prowadzącej placówki gastronomiczne. Spółka pytała w niej o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z pracą pracowników wykonywaną w celach marketingowych i reklamowych. Tę pracę mieliby wykonywać obydwoje wspólnicy spółki, zatrudnieni jako specjalista do spraw marketingu i reklamy oraz operator urządzeń utrwalających obraz i dźwięk. Z kolei wydatki byłyby związane z tworzeniem materiałów promujących spółkę m.in. w ważnych historycznie i kulturowo miastach, na tle słynnych zabytków czy w scenerii plaż egzotycznych. Organ podatkowy odmówił uznania takich wydatków za koszty uzyskania przychodu, a spółka zaskarżyła tę interpretację, zarzucając organowi podatkowemu m.in., że nie odniósł się do całości zdarzenia przyszłego.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

WSA we Wrocławiu uznał, że skarga jest zasadna i interpretację uchylił, ale nie z przyczyn wskazanych w skardze. Sąd zauważył źe interpretacja indywidualna nie może być wydana w sytuacji, gdy wniosek o udzielenie interpretacji indywidualnej może dotyczyć unikania opodatkowania. Opis zdarzenia przyszłego wskazuje na konstrukcję, która rodzi uzasadnione przypuszczenie, że pod pozorem pokrycia wydatków na wyjazdy wspólników-pracowników, wypłacana byłaby ukryta dywidenda na rzecz wspólników. Sąd podkreślił, że podatnik nie powinien konstruować wniosku o wydanie interpretacji w taki sposób, aby wprowadzać w błąd organ podatkowy co do rzeczywistej intencji przedstawionego zdarzenia przyszłego, a w konsekwencji oczekiwać w takiej sytuacji ochrony prawnej w postaci wydania interpretacji indywidualnej przyznającej nienależną korzyść podatkową.

Źródło: wyrok WSA we Wrocławiu I SA/Wr 628/22 z 15 czerwca 2023 r.

Czytaj: Podatek dochodowy PIT rozliczenie firmy

Pobierz: ORD-IN (10) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: