z dnia: 2023-08-04

Wartość voucherów i nagród rzeczowych przyznawanych pracownikom za częstszą obecność w biurze powinna być doliczana do przychodu pracownika ze stosunku pracy. Nie można tych świadczeń traktować jako darowizn - uznał dyrektor KIS.

Spółka chciała zachęcić pracowników do wykonywania pracy z biura zamiast pracy zdalnej. Pracownik, w zależności od liczby dni, kiedy będzie świadczył pracę z biura, otrzymać ma prawo do dodatkowego czasu wolnego lub punkty, które będzie mógł wymienić na vouchery (np. voucher do spa) lub świadczenia rzeczowe (np. termos, powerbank, parasol). Takie świadczenie nie wynika z obowiązku wynagradzania pracownika ze stosunku pracy, jest inicjatywą podejmowaną ze strony pracodawcy, formą okazania wdzięczności za wkład pracowników w budowanie relacji między pracownikami oraz pracownikami a spółką i postawiła tezę, że w takiej sytuacji vouchery i nagrody rzeczowe będą mieć charakter darowizny. Powołała się przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), z którego wynika, że świadczenia niepieniężne, których celem nie jest dodatkowe wynagrodzenie pracownika za rezultaty jego pracy, a uhonorowanie go z jakiejś okazji, powinny być kwalifikowane jako darowizna podlegająca opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i tym samym wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

PIT 2 -oświadczenia pracownika w 2023/2024 roku - poradnik jak wypełnić

Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem. Przypomniał, że przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. Wskazał też, że świadczenia przekazywane na rzecz pracownika w celu zachęcenia go do wykonywania pracy z biura zamiast pracy zdalnej są powiązane z zawartą przez niego umową o pracę. Dlatego spółka ma obowiązek doliczać do opodatkowania przychodu pracownika ze stosunku pracy wartość przekazywanego vouchera lub nagrody rzeczowej.

Źródło: interpretacja indywidualna 0114-KDWP.4011.59.2023.1.IG z 21 lipca 2023 r.

PIT-2 (formularz podatkowy)

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: