z dnia: 2024-03-22

Przychody z działalności na niewielką skalę prowadzonej przez osobę fizyczną mogą być opodatkowane jak przychody z innych źródeł - wskazał Dyrektor KIS i równocześnie przypomniał, jakie warunki musi spełniać działalność, by nie trzeba było jej rejestrować.

Podatnik zatrudniony na etacie planuje rozpoczęcie świadczenie usług w ramach nieewidencjonowanej działalności. Mężczyzna wystąpił z wnioskiem o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że przychody z tej działalności powinien opodatkować zgodnie z art. 20 ust. 1ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jako przychody z innych źródeł. We wniosku podkreślił, że spełnia wszystkie warunki określone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Działalność gospodarcza dopiero po przekroczeniu limitu przychodów

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powołał się na art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym wymienione są przykładowe przychody z innych źródeł, oraz na art. 20 ust. 1ba tej samej ustawy, z którego wynika, że za przychody z innych źródeł uważa się również przychody osiągane z działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców. Mowa jest w nim o działalności wykonywanej przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Dyrektor KIS zauważył, że art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców wymienia warunki uznania działalności za działalność nierejestrową, nie wskazując innych ograniczeń czy wyłączeń. Dlatego jeżeli prowadzona przez wnioskodawcę działalność będzie spełniać te warunki, to osiągnięte z niej przychody należne można zaliczyć do przychodów z innych źródeł. Dopiero w razie przekroczenia limitu przychodów wskazanego w tym przepisie uznaje się, że podatnik - od dnia złożenia wniosku o wpis do CEIDG lub od dnia następującego po dniu, w którym nastąpił bezskuteczny upływ terminu na złożenie takiego wniosku - uzyskuje przychody z działalności gospodarczej.

Żródło: indywidualna interpretacja 0115-KDIT3.4011.46.2024.3.PS z 8 marca 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: