wybierz temat:

Obecnie ulga jest w fazie projektu - jednak jej wprowadzenie zostało już wskazane w wykazie prac legislacyjnych rządu na III kwartał 2020 r. 
Zgodnie z informacjami, odliczenia będzie można dokonywać już w zeznaniu za 2020 r. - zatem wydatki ponoszone obecnie na nabycie mieszkania w 2020 r. lub na budowę domu będą podstawą do jej zastosowania. Istotą ulgi będzie to, że:

Policz dokładnie ulgi i odliczenia w Programie e-pity 2020

Nie musisz liczyć ulgi na złe długi za 2020 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojej ulgi na badania i rozwój oraz zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2020 i wyślij Twój PIT 2020 online >>

 • korzystać z niej będą mogły osoby do 35 roku życia
 • w przypadku małżeństw ulga przysługiwać będzie jeśli młodszy z małżonków będzie miał poniżej 35 r.ż.
 • ulga przysługiwać będzie na pierwsze mieszkanie lub pierwszy dom, w obecnej chwili nie jest jasne, czy posiadając mieszkanie będzie można wybudować pierwszy dom i korzystać z ulgi,
 • ulga przysługuje na kupno mieszkania na rynku pierwotnym (a nie wtórnym), tj. od dewelopera lub na budowę (a nie na zakup) domu,
 • występować będą ograniczenia co do metrażu,
 • cel, na jaki dom lub mieszkanie są budowane lub nabywane będzie ustalony w ostatecznej wersji aktu prawnego - w efekcie nie wiadomo obecnie czy z ulgi wyłączone zostaną mieszkania kupowane a następnie oddawane w najem krótkoterminowy, nieodpłatne używanie członkom rodziny lub nieruchomości kupowane na cele rekreacyjne (np. w miejscowościach wypoczynkowych), wydaje się jednak, że prawo do ulgi może być ograniczone - ulga przysługuje w celu realizacji potrzeb mieszkaniowych podatnika, a nie osób trzecich
 • w przypadku najmu na cele mieszkaniowe (długotrwały pobyt w nieruchomości najemcy) nabywanego mieszkania lub budowanego domu prawo do ulgi może być ograniczone - ulga przysługuje w celu realizacji potrzeb mieszkaniowych podatnika, a nie osób trzecich
 • w przypadku przeznaczenia działalności na cele działalności gospodarczej nieruchomość (mieszkanie, lokal) nie będzie spełniał warunków wsparcia budownictwa mieszkaniowego, w efekcie nie można kupić lub wybudować nieruchomości w celach prowadzenia w niej działalności gospodarczej; przeznaczenie majątku prywatnego na zasadzie użytkowania (bez dokonywania odpisów amortyzacyjnych wydaje się dopuszczalne w przypadku, gdy w nieruchomości nadal będzie realizowany cel mieszkaniowy.

Należy spodziewać się, że darowizna na rzecz dzieci w celu nabycia przez nich mieszkania i rozliczenia przez nich ulgi nie będzie stanowiła obejścia prawa podatkowego. Transakcja darowizny oraz kupna są bowiem rozłącznymi czynnościami prawnymi.
Odliczenie będzie możliwe od podatku (a nie od dochodu), ulga zatem będzie bardzo korzystna dla podatnika) - tyle ile ulgi przysługuje - tyle mniej podatku będzie do zapłaty lub do zwrotu.
Ulga przysługiwać będzie jednorazowo - a nie w ciągu kolejnych lat - taka kwota. Istnieje szansa e odliczenia dokonać będzie można nie tylko w roku zakupu, ale również w kolejnych latach o ile w roku zakupu (wybudowania) podatek jest zbyt niskiej wysokości.

W 2020 r. hipotetycznie od dochodu byłoby można odliczyć następujące kwoty:

 • Podatnik (singiel) – 4 597 zł,
 • Podatnik z 1 dzieckiem – 5 746,25 zł,
 • Podatnik z 2 dzieci – 6 895,50 zł,
 • Podatnik z 3 dzieci – 8 044,75 zł.
 • Małżeństwo bezdzietne – 9 194 zł,
 • Małżeństwo z 1 dzieckiem – 10 343,25 zł,
 • Małżeństwo z 2 dzieci – 11 492,50 zł,
 • Małżeństwo z 3 dzieci – 12 641,75 zł.

Jeśli osoby rozwiedzione lub posiadające dzieci pozamałżeńskie chcą jednocześnie korzystać z ulgi, przysługuje ona każdemu z nich.
Kwoty odliczeń będą aktualizowane corocznie w oparciu o odpowiedni współczynnik cen w budownictwie. 
Ulga nie będzie wykluczała wykorzystywania dotychczasowych ulg mieszkaniowych - na wcześniej nabywane mieszkania/ domy.
Sprzedaż mieszkania lub domu i przeznaczenie przychodu na własne cele mieszkaniowe (czyli sprzedaż zwolniona z podatku PIT) nie powinna  zmuszać podatnika do zwrotu otrzymanej ulgi.

2021-06-15

Nowa ulga w PIT 2021 - za opłaty drogowe

Ministerstwo Finansów wprowadza kolejną ulgę w podatku dochodowym obowiązującą w 2021 r. Tym razem dotyczyć ona będzie podmiotów ponoszących opłaty drogowe.

2021-06-14

Pobór podatku u źródła od wypłat za granicę odsunięty przez kolejny okres 2021 r.

Uciążliwe dla podatników przepisy zmuszające do pobrania podatku PIT lub CIT przez nabywców towarów lub usług zostaną po raz kolejny odsunięte.

2021-06-14

Nowe deklaracje podpiszesz elektronicznie

Rozszerzony zostaje zakres formularzy, które przesłać można elektronicznie, z użyciem podpisów elektronicznych. Zmieniono zasady i nazwy szeregu formularzy wykorzystywanych w postępowaniach akcyzowych.