Jak złożyć/wysłać PITa

Kilka przydatnych informacji... o terminach i metodach złożenia Twej deklaracji

By złożyć deklarację roczną, masz do wyboru:

 • wybrać się do okienka podawczego znajdującego się w Urzędzie Skarbowym,
 • skorzystać z jednej z form równorzędnych złożeniu podania w okienku podawczym:
  • nadać deklarację w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (wysłać w okienku pocztowym – uwaga: nie należy deklaracji wysyłać za pośrednictwem innych kurierów czy doręczycieli);
  • złożyć w polskim urzędzie konsularnym;
  • złożyć w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku - dotyczy żołnierza lub członka załogi statku morskiego;
  • złożyć w administracji zakładu karnego – dotyczy osoby pozbawionej wolności;
  • złożyć w administracji aresztu śledczego – dotyczy osoby aresztowanej;
 • wysłać podpisaną elektronicznie deklarację za pośrednictwem Internetu i uzyskać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Program e-pity 2018 uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2019.

Nie wiesz jak zmiana kwoty wolnej od podatku w PIT 2018 wpłynie na Twój podatek do zapłaty w 2019 r.?
Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami oraz zwrotem podatku?
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2018, wyślij e-PIT 2019 online licząc na szybszy zwrot podatku >>

UWAGA: Bardzo istotnym jest, by zachować potwierdzenie przekazania takiej deklaracji do urzędu skarbowego. Będzie to bowiem dowód, że deklaracja faktycznie została złożona w danym dniu. O ile podatnik składa ją w terminie ustawowym (o czym niżej) – potwierdzenie będzie dowodem, że termin ten został faktycznie zachowany.


Składając deklarację w okienku podawczym warto przedstawić urzędnikowi kopię deklaracji rocznej – urzędnik potwierdzi na niej termin złożenia oryginału. Podobnie taki termin potwierdzi urzędnik konsularny, osoba upoważniona w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitana statku, administracji więziennej lub aresztu śledczego.
Wysyłka deklaracji za pośrednictwem poczty polskiej powinna odbywać się listem poleconym (nie trzeba wybierać potwierdzenia odbioru). Data wpisana na potwierdzeniu nadania jest dowodem złożenia deklaracji właśnie w tym dniu. W żadnym wypadku nie należy deklaracji podatkowej wysyłać listem zwykłym – nie wiemy wówczas ani czy deklaracja nie zostanie zagubiona, ani też nie mamy potwierdzenia jej wysłania.
Złożenie deklaracji przez Internet potwierdzane jest automatycznie przez wygenerowany przez system Ministerstwa Finansów kod, nazywany Urzędowym Poświadczeniem Odbioru. Poświadczenie należy zachować w razie kontroli.
Potwierdzenia dopełnienia terminu złożenia deklaracji są szczególnie istotne, gdy deklarację wysyłamy na ostatnią chwilę, a urząd – przed upływem wyznaczonej daty nie dostanie jeszcze pisma (np. wysyłka Pocztą listu trwa 4 dni). Wtedy potwierdzenie jest dowodem, że złożono deklarację w terminie.

UWAGA: Wysyłka przez Internet wymaga czasem posiadania tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego. Obecnie bez konieczności składania tego podpisu wysyłać można w tej formie PIT 37, PIT 36, PIT 36L, PIT 38 i PIT 39, PIT 28, PIT 19A, PIT 16, PIT 16A. Potwierdzenie ich autentyczności (a zatem swoisty podpis) dokonuje się poprzez wpisanie 6 informacji dotyczących składającego: numer NIP lub numer PESEL, imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za poprzedni rok, albo wartość "0" (zero), w przypadku gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >>

Terminy rocznych rozliczeń - do kiedy składać/ wysyłać PIT

 • Do końca stycznia (a gdy ostatni dzień stycznia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę – w następny dzień roboczy) – płatnicy przesyłają do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika PIT-4R; PIT-4R  za 2018 r. składać można do urzędu wyłącznie elektronicznie.
 • Do końca stycznia (a gdy ostatni dzień stycznia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę – w następny dzień roboczy) – podatnicy zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych – składają PIT-28.
 • Do końca stycznia (a gdy ostatni dzień lutego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę – w następny dzień roboczy) – płatnicy przesyłają do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika deklarację PIT-11 o wysokości uzyskanego w danym roku przychodu - PIT-11 za 2018 r. składać można do urzędu wyłącznie elektronicznie.
 • Do końca lutego (a gdy ostatni dzień lutego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę – w następny dzień roboczy) – płatnicy przesyłają podatnikowi informację PIT-11 o wysokości uzyskanego w danym roku przychodu.
 • Do końca stycznia (a gdy ostatni dzień lutego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę – w następny dzień roboczy) – organy rentowe przekazują Urzędowi Skarbowemu oraz podatnikowi PIT-40A w wersji elektronicznej (nie można jej przesłać w innej formie). Jeżeli podatnik wcześniej zadeklarował np. chęć korzystania z ulg lub rozliczania z małżonkiem – w terminie do końca stycznia organy rentowe przekazują do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika oraz podatnikowi – PIT-11A
 • Do końca kwietnia (a gdy ostatni dzień kwietnia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę – w następny dzień roboczy) – należy rozliczyć deklaracje: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

 Szczegółowy kalendarz podatnika i płatnika - do kiedy rozliczyć PIT za 2018 w 2019 >

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.