Jak wypełnić (odczarować) PITa?

Wypełnianie PITów kojarzy się nam z czymś nieprzyjemnym, czasochłonnym i bardzo skomplikowanym. Nie z nami. Opowiemy Ci jak wypełnić PIT krok po kroku i już po kilku minutach będziesz go mógł wysłać do Urzędu Skarbowego pocztą tradycyjną lub jeszcze szybciej przez internet on-line.

A więc odczarujmy Twojego PITa… zaczynamy!

Pobierz Program e-pity | PIT 2018

 1. Uruchom program i uzupełnij swoje dane Podatnika ręcznie lub wczytaj je do Twojego zeznania w programie e-pity korzystając z usługi PFR – Twojego Wstępnie Wypełnionego PIT-a PFR - bezpośrednio z serwerów Ministerstwa Finansów. Usługa PFR to zdecydowanie najłatwiejszy sposób na wypełnienie Twojego PIT-a, jeśli zatem nie chcesz uzupełniać swoich danych ręcznie, skorzystaj z tego rozwiązania. Możesz również wypełnić Twojego PIT-a w Kreatorze krok po kroku, wypełniając go ręcznie.
 2. Jeśli jesteś małżonkiem i rozliczacie się wspólnie, dodaj do listy Podatników również dane swojej żony/ męża.

  Sprawdź szacunkowy termin zwrotu podatku w swoim urzędzie

  Ustawowy termin zwrotu podatku z PIT to 3 miesiące od daty poprawnego złożenia deklaracji. Jednak, jak wynika z zeszłorocznego sondażu e-pity „ Zwrot podatku z PIT. Największe badanie w Polsce”, w przypadku rozliczeń online urzędy skarbowe radzą sobie z tym znacznie szybciej – szczególnie w styczniu! Potwierdzają to odpowiedzi 24 940 respondentów badania, rozliczających się elektronicznie za pomocą e-pity. Sprawdź szacunkowy termin zwrotu podatku w swoim urzędzie i wyślij Twój PIT online >>

 3. Teraz po kolei dodaj swoje źródła przychodów. Weź po prostu pierwszy z brzegu PIT-11, nadaj mu Twoją nazwę w programie, może to być np. nazwa firmy (pracodawcy) , i przepisz dokładnie kwoty do programu – ekran aplikacji wygląda identycznie jak PIT-11, 8C, czyli jak ten, który trzymasz w ręce. Naprawdę, ciężko się pomylić, ale ponieważ to bardzo ważny moment wypełniania PITa, program poprosi o weryfikację. Po uzupełnieniu, odłóż go na kupkę po prawej stronie. Ta strona symbolizuje spokój i harmonię. Te same czynności należy wykonać w przypadku małżonka/małżonki, jeśli prowadzisz firmę itp., aż wpiszesz już wszystkie rodzaje przychodów do programu.
 4. Teraz możesz skorzystać z przysługujących Ci ulg. Wszyscy lubimy przecież dostawać dodatkowe pieniądze. Jeżeli wychowujesz dzieci, w tym momencie możesz skorzystać z bardzo popularnej ulgi nazywanej ulgą na dzieci. (więcej na ulgi i odliczenia). Pamiętaj, że możesz też korzystać z ulgi internetowej, rehabilitacyjnej i wielu innych. 
 5. Właśnie skończyłeś wypełniać swój PIT. Zaskoczony? A co, cały wolny dzień zamierzałeś przeznaczyć na wypełnienie jednego dokumentu? Jedyne, co Ci pozostało, to wydrukowanie swojej deklaracji podatkowej lub wysłanie jej przez Internet na serwery Ministerstwa Finansów (e-deklaracje.gov.pl). 

Jesteś obywatelem Ukrainy, pracowałeś w Polsce – przeczytaj poradnik Rozliczenie PIT Ukraińców > 

Jak rozliczyć PIT-a za 2018 rok - PITy 2019?

Rozliczając podatek PIT w 2019 r. (z tytułu wszelkich zarobków i wynagrodzeń z 2018 r.) skorzystać powinieneś z:

 • PIT-37 – jeśli rozliczasz wyłącznie zarobki otrzymywane od pracodawcy, zleceniodawcy, organu rentowego czy emerytalnego itp. czyli we wszystkich przypadkach, gdy nie musisz samodzielnie płacić w trakcie roku zaliczek na podatek (zatrudniający wyręcza Cię w tym obowiązku i dba o prawidłowe obliczanie, pobranie i zapłatę zaliczek); łącznie z tą deklaracją złożyć możesz załączniki: PIT/O, PIT/D, PIT-2K,
 • PIT-36 – jeśli samodzielnie ustalasz zaliczki na podatek lub opłacasz go na koniec roku bez pomocy płatnika, np. z tytułu działalności gospodarczej, sprzedaży rzeczy ruchomych, praw autorskich, zatrudnienia za granicą; łącznie z tą deklaracją możesz złożyć PIT/ZG,  PIT/B, PIT/O, PIT/M, PIT/D, PIT/DS, PIT/BR, PIT-2K,
 • PIT-38 – z tytułu dochodu (przychodu) z wszelkiego rodzaju inwestycji kapitałowych (m.in. giełda, forex itp.), opodatkowanych inaczej niż tzw. ryczałtem; PIT-38 za 2017 składasz w 2018 r. zatem w związku z ze zbyciem papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
 • PIT-28 – jeśli uzyskałeś przychody z samodzielnej działalności gospodarczej lub z tytułu spółki cywilnej lub jawnej opodatkowanych ryczałem od przychodów ewidencjonowanych, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy i umów podobnych opodatkowanych 8,5% stawką ryczałtową od przychodu lub z tytułu sprzedaży produktów przetworzonych inaczej niż przemysłowo produktów pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych 2% podatkiem ryczałtowym od uzyskanych przychodów; łącznie z tą deklaracją możesz złożyć PIT/O, PIT/D, PIT-2K,
 • PIT-36L – z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo (19% podatek); łącznie z tą deklaracją możesz złożyć PIT/ZG, PIT/B PIT/O, PIT/BR,
 • PIT-39 – w związku ze sprzedażą nieruchomości i praw z nieruchomościami związanych,
 • PIT-16A - jeśli korzystałeś z rozliczenia działalności gospodarczej kartą podatkową (Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego),
 • PIT-19 – przeznaczony dla osób duchownych (Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego).

Rozliczenia za 2018 r. dokonać możesz:

 • samodzielnie – przygotowując zeznanie podatkowe przez internet z pomocą programu do rozliczeń rocznych e-pity lub korzystając z programów Ministerstwa Finansów,
 • samodzielnie z pominięciem komputera i internetu – składając zeznanie osobiście w urzędzie skarbowym lub wysyłając je listem poleconym, składając w placówce konsularnej, dyrekcji więzienia, kapitanowi statku,
 • korzystając z wniosku o przygotowanie wstępne rozliczenia podatkowego PIT-WZ ( funkcja dostępna w programie e-pity) – ta forma rozliczenia dotyczy jednak wyłącznie deklaracji PIT-37,
 • korzystając przez internet ze wstępnie przygotowanego zeznania podatkowego PIT-PFR (funkcja dostępna w programie e-pity) – ta forma rozliczenia dotyczy jednak wyłącznie deklaracji PIT-37 lub PIT-38,
 • z pomocą biura księgowego lub doradcy podatkowego,
 • jeśli rozlicza Cię organ emerytalny lub rentowy, a Ty nie korzystasz z ulg podatkowych oraz nie masz innych przychodów do zadeklarowania na PIT-36 – to Twojej emerytury lub renty nie musisz rozliczać na żadnej deklaracji (dostaniesz informację PIT-40A, której nie musisz już dalej przesyłać do urzędu). Dodatkowo możesz wypełnić w takiej sytuacji wniosek PIT-OP wskazując, by z Twojej emerytury lub renty 1% przekazano na wybraną przez Ciebie organizację pożytku publicznego.

W rozliczeniu roku 2018 nie możesz zobowiązać swojego pracodawcy, by zeznanie przygotował za Ciebie. Nie złożysz wniosku (dawniej PIT-12) do swojego pracodawcy o przygotowanie dla Ciebie rozliczenia PIT-40 – w terminie do 10 dnia stycznia 2019 r. Zamiast tego musisz dokonać rozliczenia samodzielnie – zgodnie z jedną z podanych powyżej metod.

Rozliczenia podatkowego (w tym zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r.) dokonasz w 2019 r. w terminie:

 • 31 stycznia 2019 r. - czwartek - jeśli rozliczasz się na PIT-28,
 • 30 kwietnia 2019 r. - wtorek - jeśli rozliczasz się na PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38PIT39
 • nie wcześniej niż 15 marca 2019 r. i nie później niż 15 kwietnia 2019 r. - jeśli chcesz złożyć wniosek PIT-WZ, po czym po złożeniu w tym terminie wniosku – do 30 kwietnia 2019 r. możesz modyfikować przygotowaną dla Ciebie deklarację PIT-37,
 • nie wcześniej niż w marcu 2019 r. - po uruchomieniu usługi PIT-PFR (po czym do 30 kwietnia 2019 r. możesz korzystać z usługi i pobierać przygotowane wstępnie zeznanie i wysłać je elektronicznie do urzędu skarbowego),
 • w okresie od 15 lutego 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. skorzystać możesz z usługi "Twój e-PIT", w której przygotowana zostanie za Ciebie Twoja deklaracja podatkowa, na podstawie danych z informacji od płatników oraz z ulg i odliczeń wykorzystywanych w latach wcześniejszych oraz na podstawie danych dostępnych organom skarbowym z innych urzędów i instytucji.

W rozliczeniu za 2018 r. dopuszczalne jest korzystanie z ulg podatkowych oraz kwoty wolnej od podatku. Rozliczający się na PIT-36, PIT-37, PIT-28 mają możliwość odliczać:

Dodatkowo podatnicy rozliczający się na PIT-36 i PIT-37 mogą odliczać tzw. kwotę wolną - zmniejszającą podatek (w zależności od zarobków wynosi ona do 1440 zł rocznie).
Podatnicy rozliczający się na PIT-28 mogą odliczać wszystkie wskazane powyżej ulgi z wyjątkiem ulgi na dzieci (prorodzinnej) i ulgi na badania i rozwój.
W przypadku rozliczających się na PIT-36L odliczać można wyłącznie ulgę na badania i rozwój, ulgę na nowe technologie (na prawach nabytych w latach poprzednich), składki ZUS oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ulgę abolicyjną (z tytułu zarobków zagranicznych).
Odliczania ulg podatkowych w 2019 r. pozbawieni są rozliczający się na PIT-38 (poza rozliczaniem straty z lat wcześniejszych), PIT-39, PIT-16A (poza składkami na ubezpieczenie zdrowotne, które mogą odliczać) i PIT-19 (poza składkami na ubezpieczenie zdrowotne, które mogą odliczać).  

Złożenie deklaracji po terminie spowoduje odpowiedzialność karną skarbową. Mandat karny za opóźnienie w złożeniu deklaracji PIT wyniesie nie mniej niż 230 zł (jedną dziesiątą minimalnego wynagrodzenia w roku 2019, czyli 2300 zł). Zapłata nieterminowo podatku (dopłata wynikająca z zeznania rocznego) nie wpływa od razu na wymierzenie kary skarbowej (karalne jest wyłącznie uporczywe niepłacenie podatku). Nieterminowa zapłata podatku rodzi jednak obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę naliczanych już od dnia następnego po ostatnim dniu, w którym można było podatek zapłacić. W 2019 r. nie trzeba jednak płacić odsetek za zwłokę, jeśli ich łączna wartość nie przekracza 8,70 zł.

Podatek i ile zarobisz "na rękę" przy umowie o pracę, zlecenie i dzieło szybko wyliczysz w kalkulatorze wynagrodzeń / płac zawsze według aktualnych stawek i kosztów PIT.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.