Ulga podatkowa to Twoje prawo przewidziane w przepisach prawnych do zastosowania w określonych sytuacjach preferowanych przez Państwo, których efektem końcowym jest zmniejszenie wysokości podatku PIT. W ramach ulg podatkowych możesz dokonać dwóch rodzajów odliczeń - odliczenie od dochodu (bardziej korzystne, ponieważ możesz dzięki niemu przejść do przedziału podatkowego o niższej stawce podatkowej) oraz odliczenie od podatku, które to zmniejsza wysokość samej kwoty podatku. Wypełniając PIT na przykład w Programie e-pity pamiętaj, aby skorzystać z wszystkich ulg i odliczeń Ci przysługujących, tak by otrzymać najwyższy zwrot lub zapłacić najniższy podatek!

Odliczenia od podatku 2019
Rodzaj odliczenia Max odliczenie Wymagane dokumenty Dodatkowe warunki Załącznik (poz.) Deklaracja
Prorodzinna (na dzieci) 1112,04/ rok na 1 dziecko - warunek dochodów; 1112,04/rok na 2 dziecko; 2000,04 na 3 dziecko; 2700 na 4 i kolejne dziecko Akt urodzenia, prawo opieki nad dzieckiem Nie rozliczysz jej składając PIT-28 i PIT-36L PIT/O,

PIT-36
PIT-37

Składki zdrowotne W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2019 RMUA lub inny dokument potwierdzający ich wartość Jedynie 7,75% podstawy, a nie 9%, które płacisz Tylko na deklaracji PIT

PIT-36 
PIT-37
PIT-28 

PIT-36L
PIT-28

Za pracę za granicą (abolicyjna) Kwota podatku z zagranicy Dokument z zagranicy (odpowiednik PIT-11)   PIT/O

PIT-36
PIT-37
PIT-28

PIT-36L

Najlepszy sposób na Twoje ulgi i odliczenia w PIT to Program e-pity 2019

Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2019 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2019 i wyślij swój PIT 2020 online >>

Odliczenia od dochodu 2019
Rodzaj odliczenia Max odliczenie Wymagane dokumenty Dodatkowe warunki Załącznik (poz.) Deklaracja

NOWOŚĆ!

Ulga termomodernizacyjna

53.000 zł Faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych)  Poniesione koszty można rozliczać do 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku PIT/O

PIT-36
PIT-28
PIT-36L

IKZE (konto emerytalne) wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 5.718 zł dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek   PIT/O

PIT-36
PIT-37
PIT-28

PIT-36L

Ulga na badanie i rozwój 100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia   PIT/BR

PIT-36

PIT-36L

Składki ZUS W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2018 RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych  składek   Tylko na deklaracji
PIT

PIT-36
PIT-36L 
PIT-37
PIT-28

Zwrot nienależnych świadczeń Kwota zwrotu łącznie z podatkiem Dowód zwrotu świadczeń Nie były potrącone, wcześniej były opodatkowane PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Ulga na leki Koszt leków minus 100 zł za miesiąc potwierdzenie wydatku (kto, komu, kiedy, ile) Zaświadczenie lekarskie  o konieczności stosowania leków PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Ulga sprzęt rehabilitacyjny W wysokości poniesionych wydatków Dowód poniesienia wydatku (kto, komu, ile, kiedy) Orzeczenie o niepełnosprawności PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Ulga na samochód 2 280,00 zł Akt własności / współwłasności Orzeczenie o niepełnosprawności (od 2019 r. bez konieczności wskazania I i II grupy) PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Darowizny na cele charytatywno - opiekuńcze Kościołów do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń dochodowych) Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia),  potwierdzenie realizacji celu przez Kościół - w terminie 2 lat Bez limitu! PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Darowizny na kult - na Kościół 6% dochodu podatnika Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Darowizny na organizacje społeczne 6% dochodu podatnika Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Krwiodawcy 6% dochodu podatnika Potwierdzenie stacji krwiodawstwa Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28

NOWOŚĆ!

Darowizna na cele edukacji zawodowej

6% dochodu podatnika Umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%; musi być przekazana wyłącznie na szkoły prowadzące szczególny profil edukacji  PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Internet 760,00 zł Dokument (kto, komu, ile, za co zapłacił) Nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata  PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28

Odliczenie - strata podatkowa

maksymalnie 50% dla strat z 2018 i lat wcześniejszych Strata wykazana i rozliczana w PIT za poprzednie lata Straty podatkowe można odliczać w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, PIT/O PIT-36
PIT-36L
PIT-28

Ulga na zasiedlenie - na kupno mieszkania, budowę domu – ulga mieszkaniowa PIT

Obecnie ulga jest w fazie projektu - jednak jej wprowadzenie zostało już wskazane w wykazie prac legislacyjnych rządu na III kwartał 2020 r. Zgodnie z informacjami, odliczenia będzie można dokonywać już w zeznaniu za 2020 r. - zatem wydatki ponoszone obecnie na nabycie mieszkania w 2020 r. lub na budowę domu będą podstawą do jej zastosowania. Istotą ulgi będzie to, że...

 czytaj poradnik - nowa ulga mieszkaniowa w PIT - ulga za zasiedlenie >

Ulga na złe długi w PIT

Począwszy od zeznania PIT za 2020 r. (rozliczanym w 2021 roku) podatnicy będą uprawnieni ponownie do skorzystania z preferencji podatkowej w związku z nierzetelnym postępowaniem zalegających im z płatnościami dłużników. Przepisy ustalają zasady postępowania przy braku płatności po stronie wierzycieli i dłużników – zaległości rodzą swoje konsekwencje po obu stronach transakcji.
Obowiązek usunięcia płatności z kosztów lub doliczenia nieuregulowanej płatności do przychodów wystąpi po 90 licząc od przyjętego terminu płatności określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Ulgę wykazać można w deklaracjach  PIT-36,  PIT-36L,  PIT-28. Ulga na złe długi na analogicznych zasadach obejmuje również podatników CIT.

więcej o uldze na złe długi w PIT >