Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Szkolenie dzieci i młodzieży

Jesteśmy klubem z 90-letnią tradycją. Od wielu lat szkolimy dzieci i młodzież w sekcji podnoszenia ciężarów oraz piłki nożnej. Staramy się stworzyć jak najlepsze warunki, pozwalające młodym adeptom wkroczyć w świat prawdziwego sportu, który staje się ich sposobem na życie, a niejednokrotnie przynosi znaczące sukcesy. Pomagając nam, pomagasz bardzo wielu dzieciom!

Nasza strona www: rksokecie.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest: 1 ) propagowanie i organizowanie kultury fizycznej i sportu na rzecz ogółu społeczności Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy i przyległych do niej rejonów, 2 ) stałe podnoszenie poziomu sportu i rekreacji w oparciu o działające sekcje, 3 ) udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym.

Dane naszego OPP: