Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1,5%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest prowadzenie na rzecz ogółu społeczności działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych w zakresie: 1 . pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, (działalność nieodpłatna), 2 . działalności charytatywnej, (działalność nieodpłatna), 3 . podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; (działalność nieodpłatna), 4 . działania na rzecz osób niepełnosprawnych; (działalność nieodpłatna), 5 . działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; (działalność nieodpłatna), 6 . nauki, edukacji, oświaty i wychowania; (działalność odpłatna), 7 . krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; (działalność odpłatna), 8 . kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; (działalność nieodpłatna), 9 . porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;(działalność nieodpłatna), 10 . działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; (działalność nieodpłatna), 11 . promocji i organizacji wolontariatu; (działalność nieodpłatna), 12 . upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, (działalność odpłatna), 13 . ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, (działalność odpłatna). Celem fundacji jest także: 1 . propagowanie i organizowanie ruchów pielgrzymkowych; (działalność nieodpłatna), 2 . szerzenie zasad wiary katolickiej; (działalność nieodpłatna), 3 . promowanie dążeń ekumenicznych; (działalność nieodpłatna), 4 . współpraca międzywyznaniowa; (działalność nieodpłatna), 5 . działanie w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, (działalność odpłatna).

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję