Kilka słów o naszej organizacji

CELEM TOWARZYSTWA JEST TROSKA O JAKOŚĆ WARUNKÓW ŻYCIA DZIECKA , JEGO WIELOSTRONNY ROZWÓJ, zdrowie,podmiotowość i godność, a w szczególności: 1 -tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom 2 -przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu,zachowań proekologicznych. 3 -ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem do pracy dzieci, dyskryminacją. 4 -upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki, 5 -upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy