Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1,5%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Podstawowym celem Stowarzyszenia "Przystań" jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, oraz ich rodzinami. 2 . Szczegółowymi celami Stowarzyszenia "Przystań" są: a) organizacja i prowadzenie rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych; b\) organizowanie form zbiorowego wypoczynku dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych, takich jak: wycieczki, imprezy integracyjne, kolonie i półkolonie, turnusy rehabilitacyjne, spektakle, koncerty, spotkania informacyjne; c) wolontariat w organizacjach pozarządowych 0374 w szczególności inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej, współpraca w tym zakresie z placówkami oświatowymi, instytucjami kościelnymi, organizacjami młodzieżowymi oraz młodzieżą niezrzeszoną d) integracja i edukacja niepełnosprawnych oraz ich rodzin 0374 e) wyrównywanie szans życiowych i przeciwdziałanie wyłączeniu z życia społecznego f) pozyskiwanie środków finansowych na indywidualne leczenie i rehabilitację rodzin członków Stowarzyszenia "Przystań" g) inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele stowarzyszenia ; h) organizacja szkoleń i seminariów i) pomoc rodzinom i prawnym opiekunom wychowującym dzieci niepełnosprawne, rodzinom będącym w sytuacjach kryzysowych oraz w trudniej sytuacji życiowej, j) upowszechniane kultury, sportu i turystyki wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin k) współdziałania z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemem ludzi niepełnoprawnych w kraju i za granicą, l) przeciwdziałanie patologiom społecznym, m) pomoc osobą wymagającym rehabilitacji, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz innych zdarzeniach losowych, n) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz pomoc osobom bezrobotnym z szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. o\) edukowanie rodziców w kierunku zapobiegania patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia, wskazanie na alternatywne, społecznie akceptowane, formy spędzania wolnego czasu i jego organizacja, p\) wydawanie publikacji, poradników, informatorów, czasopism itd., dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz innych organizacji pozarządowych prowadzających działalność pożytku publicznego. 018b) rozwój potencjału organizacji pozarządowych 0374 działania nakierowane na wyrównywanie szans organizacji słabo rozwiniętych infrastrukturalnie poprzez pomoc w formie szkoleniowej, informacyjnej, konsultacyjnej i doradczej r) tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych s\) wspieranie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich w szczególności osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym t) walka z uzależnieniami przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie szczególnie w rodzinach osób niepełnosprawnych. u) pozyskiwanie środków na te cele

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję