Kilka słów o naszej organizacji

1 .DBAŁOŚĆ O ZDROWIE, HIGIENĘ OSOBISTA, KULTURĘ FIZYCZNA I SPORT ORAZ SZACUNEK DLA PRZYRODY, 2 .TROSKI O ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH, ZARADNOŚCI I GOSPODARNOŚCI, 3 .DBAŁOŚĆ O ZDOBYWANIE WIEDZY W SZKOLE I POZANIA, KSZTAŁTOWANIE CHARAKTERU I PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU, 4 .TROSKI O OKAZYWANIE SZACUNKU ORAZ NIESIENIE POMOCY INNYM BEZ WZGLĘDU NA RASĘ, NARODOWOŚĆ I WYZNANIE, A W SZCZEGÓLNOŚCI O ROZWIJANIE PRZYJACIELSKICH KONTAKTÓW Z MŁODYMI LUD008A4I Z INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH I NAUKĘ JEZYKÓW OBCYCH ORAZ PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ,PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, 5 .DBAŁOŚĆ O POZNANIE I PRAKTYKOWANIE SWOJEJ WIARY.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy