Kilka słów o naszej organizacji

Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz stwarzanie dogodnych warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Działalność Klubu winna przyczyniać się do integracji lokalnej społeczności wokół spraw związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy