Kilka słów o naszej organizacji

Organizowanie działalności kursowo-szkoleniowej, warsztatów artystycznych, zajęć klubowych, kursów tańca, zająć umuzykalniających itp.; Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami politycznymi i społecznymi, związkami zawodowymi i środowiskami twórczymi, placówkami wychowawczo- oświatowymi w zakresie upowszechniania autentycznego folkloru wiejskiego;Organizowanie imprez artystycznych- przeglądów, pokazów, festynów, przedstawień, występów, wystaw, koncertów itp.;Współpraca z pokrewnymi instytucjami w kraju i zagranicą.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy