Kilka słów o naszej organizacji

Zrzeszanie niewidomych i słabo widzących zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze względu na stan wzroku oraz podopiecznych członków odpowiadających kryteriom niepełnosprawności z tyt. wzroku jak wyżej, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia a także w celu ochrony ich praw obywatelskich i szeroko pojętej aktywności społecznej. Związek reprezentuje swoich członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji. Związek prowadzi rehabilitację podstawową, leczniczą i specjalistyczną, społeczną i zawodową niewidomych dorosłych, młodzieży i dzieci w różnych formach. Prowadzi własne ośrodki rehabilitacyjno- lecznicze i szkoleniowo-rehabilitacyjne, domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakład aktywności zawodowe, świetlice terapeutyczne, klubu samopomocowe. Prowadzi działania na rzecz szkolenia otoczenia tj podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, instruktorów, opiekunów i innych osób pracujących z niewidomymi i słabowidzącymi oraz na ich rzecz. Prowadzi działalność wydawniczą ( czasopisma, broszury) w wersjach dostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku. Prowadzi działalność edukacyjną i promocyjną na rzecz środowiska.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy