Kilka słów o naszej organizacji

1 - prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności i urzeczywistnianie idei bł. ks. Adolpha Kolpinga zgodnie z tradycją narodową, sytuacją społeczną i kościelną kraju,
2 - kształtowanie postaw chrześcijańskich w łączności z hierarchią Kościoła katolickiego zgodnie ze społeczną nauką Kościoła katolickiego,
3 - pomoc w wypełnianiu aktualnych zadań Kościoła katolickiego,
4 - kształtowanie postaw patriotycznych, w tym edukacja patriotyczna skierowana do młodzieży i dzieci,
5 - rozwijanie ducha braterstwa między wszystkimi ludźmi i narodami, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijańskiej integracji Europy,
6 - promowanie i wspieranie swojego regionu i miasta jako "małej ojczyzny" w zakresie działań obejmujących nowoczesną gospodarkę zarówno w miejskich ośrodkach jak i na wsi, wraz z działaniami na rzecz społeczeństwa informacyjnego,
7 - współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej przy realizacji zadań publicznych,
8 - prowadzenie działań mających wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, w szczególności zagospodarowanie przestrzeni publicznej związanej z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej i sportowej obszarów wiejskich.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy