Kilka słów o naszej organizacji

INTEGRACJA RODZIN BEZ WZGLĘDU NA POCHODZENIE SPOŁECZNE, WYKSZTAŁCENIE, RELIGIE, OPCJE POLITYCZNE; PRZECIW DZIAŁANIE PATOLOGII SPOŁECZNEJ W RODZINIE; POMOC DLA RODZIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I PSYCHICZNEJ; OCHRONA PRAW I GODNOŚCI RODZINY ORAZ JEJ POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW; UŚWIADAMIANIE RODZINIE JEJ ROLI W SPOŁECZEŃSTWIE JAKO JEGO PODSTAWOWEJ KOMÓRKI; PROPAGOWANIE EKOLOGICZNEGO SPOSOBU INTEGRACJA PROWADZENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH M.IN. POPRZEZ OCHRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO I WALKĘ Z CHOROBAMI CYWILIZACJI; POMOC DLA SAMOTNYCH MATEK; POMOC DZIECIOM W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH; PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ; POMOC OFIAROM KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH; WSPIERANIE OSÓB Z GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W TYM TWORZENIE CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ;NIEODPŁATNE POZYSKIWANIE ŻYWNOŚCI ORAZ JEJ PRZEKAZYWANIE POTRZE0c068JĄCYM; ODZYSK ART. GOSPODARSTWA DOMOWEGO I PRZEKAZYWANIE ZA SYMBOLIZNĄ CEGIEŁKĘ; POMOC OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH I KOLIZJI SAMOCHODOWYCH.

Dane naszego OPP

  • KRS: 0000023455
  • www: http://
  • e-mail: lechdanuta@onet.pl
  • Telefon: 507844748
  • Adres: UL. ŁĄCZNA 35, 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy