Kilka słów o naszej organizacji

elem Klubu jest: zrzeszanie na zasadzie dobrowolności członków wokół idei i zasad karate- do oraz etosu sportu; upowszechnianie prozdrowotnych form aktywności ruchowej, kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie organizacyjnych i merytorycznych przesłanek dla krzewienia jej na terenie kraju wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; realizacja zainteresowań członków Klubu; przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy