Kilka słów o naszej organizacji

1 . działalność na rzecz mniejszości narodowej na Litwie - Polaków i poznawanie ich trudności i problemów 2 . pomoc Polonii i Polakom na Litwie i szkole polskiej 3 . wypoczynek dzieci, młodzieży, nauczycieli w trakcie trwania organizowanych wymiennych kolonii - wzajemna wymiana kolonijna dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym między Krotoszynem a Mejszagołą; - odwiedziny członków Towarzystwa, pracowników Urzędu, osób zaprzyjaźnionych z Towarzystwem (darczyńców) na Litwie w Mejszagole; - przekazywanie pomocy materialnej (środków finansowych, uzgodnionych urządzeń, produktów) dla szkoły ze środków finansowych Towarzystwa oraz pochodzących od darczyńców ; - zwiedzanie Wilna , okolic i miejsc historycznych na Litwie; - spotkania młodzieży kolonijnej z władzami miasta Krotoszyna;

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy